Sökning: "Bed materials"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Bed materials.

 1. 1. Prediction of Process Parameters for Powder Bed Fusion Using Electron Beam

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Teodor Haglund; [2020]
  Nyckelord :EBM; PBF-EB; Power Bed Fusion; Process Parameters; Parameters; Prediction;

  Sammanfattning : The Powder Bed Fusion using Electron Beam (PBF-EB) process is a highly complex additive manufacturing process. There are a very limited number of materials that have been used successfully, which limits the applications of the process, despite its well-documented advantages over conventional manufacturing. LÄS MER

 2. 2. Reframing plastic through experiences at a beach clean-up : a frame analysis of experience-based learnings at a beach clean-up for creating knowledge, building responsibility and motivation to shape individuals’ pro-environmental plastic behaviours

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jana Ricarda Busch; [2019]
  Nyckelord :plastic crisis; frames; behavioural change; pro-environmental behaviour; motivation; responsibility; beach clean-ups; citzen science project; experience-based learning; Spain;

  Sammanfattning : The plastic crisis is one of the major environmental challenges of our times. Plastic pollution impacts our health, water, tourism, fishing and overall ecosystem. Plastic debris has accumulated in natural habitats from the poles to the equator. LÄS MER

 3. 3. Sustainability of Additive Manufacturing : Electron Beam Melting of IN718

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Linda Alsing; Sandra Johansson Storm; [2019]
  Nyckelord :Additive manufacturing; aerospace industry;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine and describe the process of Additive Manufacturing (AM) and the energy use in the production of parts manufactured with the Electron Beam Melting (EBM) technology in particular IN718, which is a Nickel-based superalloy with specification according to UNS n07718 that is used in the aerospace industry. The objectives also include a brief overview of powder bed AM methods and a sustainability analysis. LÄS MER

 4. 4. Flatstickade distanstextiler och deras värmeisolerande förmåga : Hur kan förändring av masklängd och distanstråd påverka värmeisolering och vikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tove Runefelt; Viktor Lundmark Harrison; [2018]
  Nyckelord :thermal insulation; spacer fabric*; weft knit*; flatbed knit* machine; thickness; comfort; thermal conductivity; test method; värmeisolering; distanstextil*; väfttrikå; flatstickmaskin; tjocklek; komfort; värmeledning; testmetod*;

  Sammanfattning : Tillsammans med företaget Houdini Sportswear har det här projektets ämne och avgränsningar tagits fram. Houdini är ett svenskt klädföretag som designar friluftskläder av hög kvalitet och med stort fokus på funktion och komfort. LÄS MER

 5. 5. Konceptframtagning av ett hjälpmedel som kan öka självständigheten hos funktionshindrade : För det specifika problemet i och ur sängen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Agnes Söder; [2018]
  Nyckelord :Human; Tool; Technology; Ergonomics; Människa; Hjälpmedel; Teknik; Ergonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad har en vision om att utveckla och införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna önskan har SOL-projektet sin uppkomst. LÄS MER