Sökning: "Bed materials"

Visar resultat 21 - 25 av 58 uppsatser innehållade orden Bed materials.

 1. 21. Process analysis and concepts for thermal treatment of waste

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Simon Haindl; [2016]
  Nyckelord :pyrolysis; gasification; waste-streams; metal recovery; fuel recovery; simulations; rotary kiln; circulating fluidized bed;

  Sammanfattning : In order to make a reasonable process proposal regarding the thermo-chemical treatmentof waste-streams provided by the STENA Metall, a detailed literature review of differentprocesses and state of art reactors was done. The CHEMKIN PRO simulation tool wasused in order to estimate the behaviour of product formation from processing plasticin a thermo-chemical reactor with respect to temperature and the reactor atmosphere. LÄS MER

 2. 22. Testrutin för dricksvattenfilter för upp till 50 P.E. : ett förslag på tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Olivia Almquist; [2016]
  Nyckelord :Dricksvatten; Dricksvattenfilter; Testbäddsanläggning; Testrutin;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att med lagstiftningen kring dricksvattenfilter upp till 50 p.e. som grund kunna skapa en rutin för hur tester ska gå till för filtren i en testbäddsanläggning. LÄS MER

 3. 23. NOVEL CONCEPT TO TREAT WEEE FOR ENERGY AND METALS RECYCLE BASING ON PYROLYSIS PROCESS

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Khilod Shiltagh; [2016]
  Nyckelord :WEEE. PCB. Pyrolysis. Steam. Nitrogen. Recycling metal plastics;

  Sammanfattning : For the time different challenges are facing the world to stop the environment impacts  and availability of vital resources. Electrical and electronical Equipment (EEE) are contained harmful compounds which considered to be a major threat for living organisms and might cause long term impacts on environment (Md. Abdur Rakib, 2014). LÄS MER

 4. 24. Investigation of the combustion behavior in a fluidized reactor with oxygen carriers as bed material

  Master-uppsats, KTH/Energi- och ugnsteknik

  Författare :Carl Kajnäs; [2016]
  Nyckelord :Bed materials; Fluidized bed combustion; Gaseous fuels; Oxygen carrier aided combustion; Oxygen carriers.;

  Sammanfattning : The behavior of using oxygen carriers as bed material in a fluidized bed combustion was investigated in this work when methane, air and carbon monoxide, air are used as fluidizing gases. More specifically, conversion rate, unsteadiness and gas composition was investigated and it was found that the conversion rate of carbon monoxide and methane are higher when oxygen carriers are used as bed material compared to silica sand and that the highest conversion rate was for oxygen carriers with high oxygen transport capacity and high reactivity towards the gaseous fuel. LÄS MER

 5. 25. Additiv tillverkning : Processval och resurseffektivitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Filip Andersson; Rodan Hanna; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tillverkningsprocesser har stor påverkan på resurseffektivitet, företag kombinerar sina begränsade resurser för att höja värdet på råvaror och skapa intäkter. Genom att implementera moderna tillverkningsprocesser kan företag uppnå högre resurseffektivitet. LÄS MER