Sökning: "Bed materials"

Visar resultat 31 - 35 av 59 uppsatser innehållade orden Bed materials.

 1. 31. Evaluation of sorption behavior of two reactive filter materials using dual column laboratory investigation.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Daniel Megersa; [2015]
  Nyckelord :Onsite waste water treatment; Reactive filter materials; Polonite; Zeolite; Sorption; Ion-exchange; Adsorption; Precipitation; Dual-Column experiment;

  Sammanfattning : Phosphorous and nitrogen are vital elements for the well-being of biological life. Industrial discharges, waste water infiltration systems, conventional waste water collection and treatment systems, agricultural runoffs and landfill leachates had been emitting significant quantity of these nutrients into water bodies. LÄS MER

 2. 32. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Lagerkvist; Sofia Bååth; [2015]
  Nyckelord :dagvattenbädd; ekologisk dagvattenhantering; Norra Djurgårdsstaden; Rain Garden; regnträdgård;

  Sammanfattning : I Stockholm pågår i dagsläget ett stadsutvecklingsprojekt som kallas Norra Djurgårdsstaden, där visionen är att skapa en hållbar och klimatanpassad stadsdel i världsklass. Stockholms stad har valt att bland annat arbeta med olika former av ekologisk dagvattenhantering i projektet, där en av dessa former är regnträdgårdar. LÄS MER

 3. 33. A Convolution-based Method for RemoteRespiratory Monitoring Using UWB Radar

  Magister-uppsats,

  Författare :Tayebeh Taheri; [2015]
  Nyckelord :ultru-wide-band;

  Sammanfattning : In this thesis we present a novel method for remote breathing detection using ultra-wideband(UWB) radar. This is a method that does not require any wearable sensors, makingit more comfortable and convenient for users. LÄS MER

 4. 34. Implementation of a Biogas-system into Aquaponics : Determination of minimum size of aquaponics and costs per kWh of the produced energy

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Julia Gigliona; [2015]
  Nyckelord :Aquaponics; Biogas;

  Sammanfattning : Aquaponics might be one solution to produce food in a more sustainable way in the future. Aquaponics combines aquaculture and hydroponics in a way that the disadvantages of one system become the advantages of the other one. LÄS MER

 5. 35. DESIGN OF FURNITURE FOR SMALL PLACES FOLLOWING INCLUSIVE DESIGN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Talia Serrano Salazar; Lucía Aspizua Sáez; [2014]
  Nyckelord :Design; inclusive; furniture; Olby; bedroom;

  Sammanfattning : The objective of the project was to develop a furniture set that consists of a multifunctional bed and a cabinet. A pre-study was performed to define the problem area and to set the requirements for the furniture. LÄS MER