Sökning: "Bed materials"

Visar resultat 6 - 10 av 58 uppsatser innehållade orden Bed materials.

 1. 6. Modelling adsorption rate in a rotating bed reactor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Jonathan Jonsson; [2018]
  Nyckelord :computational fluid dynamics; fluid mechanics; cfd;

  Sammanfattning : SpinChem AB designs rotating bed reactors (RBR:s) that are used to conduct reactions between solid and liquid phase. In this work a model have been developed that predicts the performance of the S2 RBR. Coupled with simulations the model could be used to improve current and future RBR designs. LÄS MER

 2. 7. Pyrolysis of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Plastics for Energy and Material Recovery

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ioannis Asvestas; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The society is striving to tackle the over-extraction of Earth´s resources due to the ongoing population rise. The increased needs of energy and material resources leads to a growing volume of materials waste, which include a variety of dangerous pollutants among them. LÄS MER

 3. 8. Evaluation of mechanical and microstructural properties for laser powder-bed fusion 316L

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Philip Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Laser Powder-Bed Fusion; L-PBF; 316L; Mechanical Properties;

  Sammanfattning : This thesis work was done to get a fundamental knowledge of the mechanical and microstructural properties of 316L stainless steel fabricated with the additive manufacturing technique, laser powder-bed fusion (L-PBF). The aims of the thesis were to study the mechanical and microstructural properties in two different building orientations for samples built in two different machines, and to summarize mechanical data from previous research on additive manufactured 316L. LÄS MER

 4. 9. Konceptframtagning av ett hjälpmedel som kan öka självständigheten hos funktionshindrade : För det specifika problemet i och ur sängen

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Agnes Söder; [2018]
  Nyckelord :Tool; technique; innovation; product development; Hjälpmedel; teknik; innovation; produktutveckling;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen har en vision om att utveckla och införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna önskan har SOL-projektet sin uppkomst. LÄS MER

 5. 10. Femtosecond Photoemission Electron Microscopy of Indium Arsenide Nanowires

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Björn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Indium Arsenide; PEEM; Femtosecond laser; Time-resolved PEEM; InAs; Wurtzite; zinc blende; pump-probe; Photoemission Electron Microscopy; pulsed laser.; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : PhotoEmission Electron Microscopy (PEEM) has proven to be a successful method for examining the electronic characteristics of nanostructures. The experiments relevant for the following report were conducted using a combination of PEEM and a femtosecond pulsed laser to determine the electrical characteristics of Indium Arsenide nanowire of crystal structure varying between wurtzite and zinc blend. LÄS MER