Sökning: "Bedsiderapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Bedsiderapportering.

 1. 1. Se mig och låt mig berätta. : Vårdtagares erfarenheter av överrapportering vid sängkanten. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; erfarenhet; patient; personcentrerad omvårdnad; rapportering; rapport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens vårdtagare efterfrågar information och delaktighet i sin vård och behandling, trots detta sker den traditionella överrapporteringen utan vårdtagarens delaktighet. Detta kan påverka patientsäkerheten, genom att missvisande och felaktig information riskeras att överföras. LÄS MER

 2. 2. Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; Sofia Stattin; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdelaktighet; kommunikation; upplevelse;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet och säkerhet vid bedsiderapportering : Patientens och sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Hansson; Amanda Vikström; [2019]
  Nyckelord :Bedside handover; patient safety; patient participation; experiences; patients; nurses; literature study; Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdeltagande; upplevelser; patienter; sjuksköterskor; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering sker ofta vid varje skiftbyte inom slutenvården. Traditionellt sker detta mellan sjuksköterskor, i frånvaro av patienten. Informationsöverföring är den process i patientens vård där flest fel riskerar att uppstå. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors och patienters upplevelser av bedsiderapportering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Lanker; Suzanne Thern; [2018]
  Nyckelord :bedsiderapportering; kvalitativ forskning; patienter; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom vården sker kommunikation och rapportering av patienter kontinuerligt. Det finns olika rapporteringsformer och bedsiderapportering är en av dem. Vid bedsiderapportering sker rapporteringen vid sängkanten och därmed i närvaro av patienten. Det kan medföra att vården blir personcentrerad. LÄS MER

 5. 5. Överrapportering bedside inom akutsjukvård : en litteraturöversikt ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanna Rander; [2018]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; Sjuksköterskeperspektiv; Patientperspektiv; Fördelar; Hinder;

  Sammanfattning : Kommunikation och informationsöverföring sker på många plan inom hälso- och sjukvården och sjuksköterskor står för en stor del av den kommunikation som sker runt patientens vård. Välfungerande kommunikation mellan såväl personal som mellan patient och personal är av vikt för en säker vård. LÄS MER