Sökning: "Begreppskartor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Begreppskartor.

 1. 1. Begreppskartor för att gynna matematikundervisningen - ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Nilsson; Amanda Sköldbäck; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Begreppskartor; Motivation; Självbestämmandeteorin; Lärande;

  Sammanfattning : Arbetet som följer syftar till att undersöka hur elever kan uppfatta verktyget begreppskartor i matematikundervisningen. Undersökningen tar sin utgångspunkt i frågeställningen: Hur påverkar ett arbete med begreppskartor i matematikundervisningen elevers motivation? Inledningsvis följer en litteraturöversikt kring tidigare forskning inom områdena begreppskartor och den kognitiva teorin. LÄS MER

 2. 2. Begreppskartor i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Nilsson; Amanda Sköldbäck; [2018]
  Nyckelord :Begrepp; Begreppsförståelse; Begreppskartor; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten som följer presenterar hur begreppskartor kan användas i undervisning-en i syfte att kartlägga samt utveckla elevers begreppsförståelse. Som lärarstudenter har vi under den verksamhetsförlagda utbildningen uppfattat en utmaning i lärarens arbete. LÄS MER

 3. 3. Meteor som plattform för stöttat lärande och feedback till elever som använder lärbara agenter och begreppskartor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Magnus Persson; [2017]
  Nyckelord :Meteor;

  Sammanfattning : Historiens Väktare är ett interaktivt läromedel framtaget av Educational Technology Group, som är ett samarbete mellan Linköpings och Lunds universitet. Läromedlet använder olika pedagogiska metoder som lärbara agenter och begreppskartor för att lära ut historia till mellanstadieelever. LÄS MER

 4. 4. Implementation av begreppskartor med zoom och panorering för webb och surfplattor med hjälp av Meteor

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Filip Brolund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskargruppen Educational Technology Group med forskare från Linköpings och Lunds universitet jobbar på ett lärospel i historia för mellanstadiet. En av aktiviteterna i spelet är att skapa begreppskartor och denna aktivitet är i behov av en uppgradering för att kunna utmana eleverna på en svårare nivå. LÄS MER

 5. 5. Begreppskartor : En litteraturstudie om begreppskartors användbarhet för ökad begreppsförståelse i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikTekniska högskolan

  Författare :Frida Pontén; [2015]
  Nyckelord :Begreppskartor; begreppsbildning; begreppsförståelse; matematikens språk; begreppsinlärning;

  Sammanfattning : I TIMSS rapport visade resultatet av matematiska tester att de flesta misstagen beror på att eleverna inte har tillräcklig begreppsförståelse eller att begreppsmodellerna inte är tillräckligt utvecklade. Resultatet visar att det är av stor vikt att eleverna skapar sig en bättre förståelse av matematiska begrepp, för att kunna få större matematisk förståelse. LÄS MER