Sökning: "Behörig elev gymnasiet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Behörig elev gymnasiet.

  1. 1. It takes two to tango. : Om samspelet mellan lärare - elev.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

    Författare :Elisabeth Wall; [2013]
    Nyckelord :lotsande undervisning; skola; lärare; problemlösning; reflektion; dialogseminarium; praktiskt;

    Sammanfattning : Skolan har gått ifrån katederundervisning, till att få eleverna mer aktiva i sitt lärande. Alla elever är mer eller mindre tvungna att gå på gymnasiet idag. Jag undervisar i teknik på ett praktiskt program och jag ser elever som är omotiverade och oengagerade. LÄS MER