Sökning: "Behandling av parodontit"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Behandling av parodontit.

 1. 1. Parodontal sjukdom hos hund : en utvärdering av djurägares bedömning av den allmänna hälsan före och efter behandling av parodontit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Philip Yngvesson; [2020]
  Nyckelord :parodontal sjukdom; gingivit; parodontit; allmän hälsa; systemeffekter; hund;

  Sammanfattning : Parodontal sjukdom är vanligt förekommande hos hund och kan delas in i två huvudkategorier: gingivit och parodontit. Gingivit är en initialt reversibel inflammation i tandköttet som uppkommer till följd av angrepp från bakterier i dentalplack. LÄS MER

 2. 2. Effekten av mekanisk tandborstning respektive ultraljudstandborstning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Brissman; Sara Wiman; [2020]
  Nyckelord :hund; tandrengöring; munhälsa; parodontit; tandborste; tandborstning; ultraljudstandborste; emmi pet; gingivit; plack; tandsten;

  Sammanfattning : Dålig munhälsa är ett vanligt problem hos hundar. En icke upprätthållen munhälsa kan leda till parodontit och orsaka smärta och nedsatt välfärd för drabbade hundar. En effektiv metod för att upprätthålla en god munhälsa och förebygga parodontit är kontinuerlig tandborstning. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande tandvård för att främja oral hälsa hos äldre : - En registerstudie bland individer 65 till 70 år i Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Birgitta Seleskog; [2020]
  Nyckelord :dental caries; dental hygienist; epidemiology; retrospective cross-sectional study; quality register SKaPa; epidemiologi; karies; kvalitetsregister SKaPa; retrospektiv tvärsnittsstudie; tandhygienist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kariessjukdomen hör till en av världens vanligaste sjukdomar med flertalet kända orsaks- och riskfaktorer. För att bevara en god oral hälsa utgör förebyggande tandvård en betydelsefull del bland äldre och kan ha en stor inverkan på en individs livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Effekt av två tandrengöringsprodukter i textil till hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Fanny Eriksson; Camilla Kaj; [2020]
  Nyckelord :tandborstning; hund; parodontit; plack; gingivit; tandsten; calculus; Handy Brush; Accesia Softy Swipe; fingertuta; FAS; plackfärgning; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Den vanligaste sjukdomen hos hundar är parodontit där 44 - 100 % av populationen är drabbad. Det första steget mot parodontit är plackbildning på tänderna. Plack består av bakterier och kan orsaka gingivit. Om inte placken avlägsnas från tandytan omvandlas den successivt till tandsten. LÄS MER

 5. 5. Går det att hitta ett provtagningsmaterial för att påvisa dysbiosis i den subgingivala biofilmen? - In vitro och in vivo

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Hannah Ingman; Tina Honnér; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund/syfte: I Sverige drabbas cirka 7-10 % av befolkningen av allvarlig parodontit med risk att förlora sina tänder. Den riskbedömning som används idag leder till att många individer överbehandlas, medan andra inte får den behandling som krävs. LÄS MER