Sökning: "Behandlingsföljsamhet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Behandlingsföljsamhet.

 1. 1. Prognostiska faktorer för att inte fullfölja multimodal smärtrehabilitering

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Petrus Lamers; Linda Sagnérius; [2019]
  Nyckelord :Treatment compliance; MMR 2; Logistic Regression; Behandlingsföljsamhet; MMR 2; Logistisk Regression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är vanligt förekommande och orsakar stort lidande. Multimodal rehabilitering (MMR) är en behandlingsmetod som erbjuds patienter med komplexa rehabiliteringsbehov. LÄS MER

 2. 2. Aspekter som påverkar compliance hos ungdomar med diabetes typ 1 : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Lolita Cafarova; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; compliance; behandlingsföljsamhet; ungdomar;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Det kan vara överväldigande att bli diagnostiserad med och leva med en kronisk sjukdom. För många ungdomar påverkas vardagen mycket och innebär även familjen påverkas. LÄS MER

 3. 3. Motiverande samtal som ett verktyg för sjuksköterskan inom den psykiatriska vården och inom beroendevården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mehran Voghoui; Minna Voghoui; [2018]
  Nyckelord :MI; Psykiatriska sjukdomar; Beroendesjukdomar; Behandlingsföljsamhet;

  Sammanfattning : Forskning har visat att Motiverande samtal, Motivational interviewing (MI), främjar delaktighet, följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling och positiva livsstilsförändringar hos patienter. Inom den psykiatriska sluten–och öppenvården samt beroendevården möter sjuksköterskor patienter med allvarliga psykiatriska sjukdomar samt beroendesjukdomar såsom alkoholberoende. LÄS MER

 4. 4. Patientens erfarenhet och behov av stöd och information vid Inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Carina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Chronic disease; Medical adherence; Nursing; Nurse role; Inflammatorisk tarmsjukdom; Kronisk sjukdom; Behandlingsföljsamhet; Omvårdnad; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom är en kronisk tarmsjukdom som ofta drabbar unga patienter och som ofta kräver livslång behandling. Vid avbrott av behandling drabbas patienten ofta av skov som kan vara svårbehandlade. På sikt kan obehandlad inflammatorisk tarmsjukdom leda till kolorektalcancer. LÄS MER

 5. 5. Patientens Self-Efficacy : Skillnader mellan sjukgymnastens och patientens skattning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna-Karin Sörling; Matilda Lindblom; [2011]
  Nyckelord :Bedömning; behandling; patient; self-efficacy; sjukgymnastik;

  Sammanfattning : Sjustegsmodellen är väl känd inom beteendemedicinsk sjukgymnastik och kännetecknas av ett samarbete mellan sjukgymnast och patient för att uppnå högt prioriterade mål. Att dosera efter patientens förutsättningar är av stor vikt för att uppnå god behandlingsföljsamhet. LÄS MER