Sökning: "Behandlingsgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Behandlingsgrupp.

 1. 1. För ungas sysselsättning med allmän visstidsanställning - En kvantitativ studie av införandet av allmän visstidsanställning år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amandus Carlenfors; Naoual Kristoffersen; [2021-09-14]
  Nyckelord :Lagen om Anställningsskydd; LAS; Sysselsättning; Sysselsättningsgrad; Relativ Sysselsättningsgrad; Tidsbegränsade anställningar; Visstidsanställningar; Allmän Visstidsanställning; Tillsvidareanställningar; Reformer; Beroende Variabel; Oberoende variabel; Difference-in-Difference; Behandlingsgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if the Swedish government's reform of changes in the employment protection act, fulfilled one of its purposes when it comes to increasing employment for young people, after it was implemented in the year of 2007. This paper focuses on the theories developed by earlier studies regarding employment protection. LÄS MER

 2. 2. Sätter flygskatten några spår på vårt resande? : En studie om den svenska flygskattens påverkan på det inhemska flyg- och tågresandet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindgren; Olivia Wright; [2021]
  Nyckelord :Environmental impact; Aviation tax; Externalities; Difference-in-difference; Substitutes; Pigouvian tax; Miljöpåverkan; Flygskatt; Externaliteter; Difference-in-difference; Substitut; Pigouvianskskatt;

  Sammanfattning : Sveriges regering införde 1 april 2018 en passagerarskatt på flygresor, med målet att flyget ska bära sina egna klimatkostnader och minska flygets miljöpåverkan. Denna studies syfte är att undersöka hur den svenska flygskatten har påverkat antalet inrikesflyg- och tågresor i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Effekter av läkemedelsbehandling till barn och ungdomar med ADHD

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Julia Södergren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning karakteriserad av koncentrationssvårigheter och/eller hyperaktivitet och impulsivitet. Ungefär fem procent av barn har diagnosen ADHD. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av mastit orsakad av Escherichia coli hos nöt : vilken roll spelar behandlingen för kons överlevnad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Monica Höjerslev; [2021]
  Nyckelord :mastit; nötkreatur; mjölkkor; Escherichia coli; behandling; kinoloner; trimetoprim; sulfonamid; enrofloxacin; trimsulfa;

  Sammanfattning : I Sverige har mjölkproduktionen genomgått stora förändringar de senaste fyra decennierna, med större besättningar och högre mjölkproduktion som resultat, vilket ställer stora krav på lantbrukaren vad gäller omvårdnad om sina kor, annars kan korna drabbas av sjukdomar. Något som har stor påverkan på mjölkproduktionen är om kon får juverinflammation (mastit). LÄS MER

 5. 5. Sacked in the morning? The effect of within-season coach replacement in Swedish football

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tomas Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Managerial turnover; team performance; difference-in-differences; sport economics; Tränarbyte; prestation; difference-in-differences;

  Sammanfattning : This paper examines the short-term effect on team performance after dismissing the head coach mid-season in the two highest football leagues in Sweden. The effect was assessed using a difference-in-differences estimation in which a treatment group is compared to a control group before and after the initiation of the treatment. LÄS MER