Sökning: "Behavioral Finance"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden Behavioral Finance.

 1. 1. The Relationship between Herding and Skill – A Study of the Swedish Mutual Fund Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Birger Johansson Hansson; Yasmin Montvik; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Nudging : Ett verktyg för ett ökat hållbart sparande?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Gesovski; Erik Gunhamn; [2019]
  Nyckelord :Nudge; SRI; sustainability; ethics; finance; cognitive dissonance; behavioral finance; behavioral economics; values; attitudes; behavior; rationality; investments; decisions.; Nudge; SRI; hållbarhet; etik; finans; kognitiv dissonans; beteendefinans; beteendeekonomi; värderingar; attityder; beteende; rationalitet; investeringar; beslut.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett starkt intresse kring klimat- och hållbarhetsrelaterade frågor idag vilket speglar sig i allmän opinion och i politiska debatter. Den rationella investeraren antas placera sina pengar med hänsyn tagen till beslutskriterier som risk och avkastning. LÄS MER

 3. 3. Miljövänliga fonder och investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Hannah Lindell; Emelie Palesjö; [2019]
  Nyckelord :Behavioral Finance; Environmental funds; Investment decisions; Environment; Beteendefinansiering; Miljövänliga fonder; Investeringsbeslut; Miljö;

  Sammanfattning : Intresset för hållbara fonder har ökat kraftigt de senaste åren och idag investerar var fjärde person i denna typ av fond. Studiens syfte var att undersöka vilka psykologiska aspekter som påverkar vid investering i miljövänliga fonder, en underkategori till hållbara fonder. LÄS MER

 4. 4. Ger puck och boll börsen mer än noll? : - en kvantitativ studie av sportevent i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tom Littzell; Johannes Kivijärvi; [2019]
  Nyckelord :Marknadssentiment; Sportmatcher; Behavioral finance; Marknadspsykologi; Beteendeekonomi; Eventstudie; OMX; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om svenska investerares sentiment påverkas av resultatet i mästerskapsmatcher spelade av herrlandslagen i ishockey och fotboll. Genom att utföra en eventstudie under perioden 1988 till 2018 där den abnorma avkastningen på den svenska börsen observeras efter att en match spelats går det att se hur Sveriges aktiemarknad reagerar på olika resultat. LÄS MER

 5. 5. RAPPORTDEBUTEN : En eventstudie om abnormal avkastning uppstår till följd av att en ny vd presenterar sin första kvartalsrapport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Gustafsson; Peter Claesson; [2019]
  Nyckelord :vd-byte; aktiekursutveckling; kvartalsrapport; eventstudie; Stockholmsbörsen; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion De flesta investerare vet att de finansiella marknaderna inte alltid fungerar likt vad den effektiva marknadshypotesen (EMH) förespråkar. Genom åren har det uppkommit en rad teorier som påvisar detta och i ett eget försök att undersöka om en effektiv marknad råder ämnar studiens författare att själva identifiera en egen investeringsstrategi för att lyckas uppnå abnormal avkastning på Stockholmsbörsen. LÄS MER