Sökning: "Behavioral finance"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden Behavioral finance.

 1. 1. Can instant feedback attenuate Overconfidence?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Babak Hakimi; [2019-09-24]
  Nyckelord :Behavioral Economics; Overconfidence; Decision-making;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. The Relationship between Herding and Skill – A Study of the Swedish Mutual Fund Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Birger Johansson Hansson; Yasmin Montvik; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Investor Rationality in Index Funds : An Analysis of the Swedish Investor Rationality when Investing in Index Funds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adele Sandberg; Frida Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Index Fund; Investor Rationality; Behavioral Finance; Benchmark Index; Sweden.;

  Sammanfattning : iiABSTRACTBehavioral finance has been a popular research subject for a while and therefore the understanding of human behavior when it comes to private financial investments has increased. When comparing human behavior to the financial theories one can conclude thatthe assumption of perfect and efficient markets with fully informed and rational investors is not realistic. LÄS MER

 4. 4. Nudging : Ett verktyg för ett ökat hållbart sparande?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Gesovski; Erik Gunhamn; [2019]
  Nyckelord :Nudge; SRI; sustainability; ethics; finance; cognitive dissonance; behavioral finance; behavioral economics; values; attitudes; behavior; rationality; investments; decisions.; Nudge; SRI; hållbarhet; etik; finans; kognitiv dissonans; beteendefinans; beteendeekonomi; värderingar; attityder; beteende; rationalitet; investeringar; beslut.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett starkt intresse kring klimat- och hållbarhetsrelaterade frågor idag vilket speglar sig i allmän opinion och i politiska debatter. Den rationella investeraren antas placera sina pengar med hänsyn tagen till beslutskriterier som risk och avkastning. LÄS MER

 5. 5. Miljövänliga fonder och investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Hannah Lindell; Emelie Palesjö; [2019]
  Nyckelord :Behavioral Finance; Environmental funds; Investment decisions; Environment; Beteendefinansiering; Miljövänliga fonder; Investeringsbeslut; Miljö;

  Sammanfattning : Intresset för hållbara fonder har ökat kraftigt de senaste åren och idag investerar var fjärde person i denna typ av fond. Studiens syfte var att undersöka vilka psykologiska aspekter som påverkar vid investering i miljövänliga fonder, en underkategori till hållbara fonder. LÄS MER