Sökning: "Behavioral targeting"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Behavioral targeting.

 1. 1. Behavioral Targeting in E-Commerce Through the Use of Reinforcement Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce websites often seek to maximize sales by employing sales agents to talk on the phone with selected visitors and assist them in making a purchase, and in order to make the most out of this investment, visitors must be targeted with contact offers intelligently. One approach to designing a targeting strategy is to have human experts define sets of rules that decide how to act, however, a more automated approach would be desirable. LÄS MER

 2. 2. Förföljd av reklam? - En utredning om skyddet mot individanpassad onlinereklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Bergström; [2019]
  Nyckelord :rättsvetenskap; förmögenhetsrätt; marknadsföringsrätt; individanpassad reklam; dataskydd; konsumentskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har lett till ett nytt marknadsföringslandskap där näringsidkare i allt större utsträckning använder sig av information om konsumenten för att skapa reklam på individnivå. Genom analys av olika typer av data som enskilda lämnar ifrån sig på den digitala och/eller fysiska marknaden kan företag identifiera potentiella konsumenter och målinrikta sin reklam. LÄS MER

 3. 3. What do consumers really think about advertising chasing them online? : A quantitative study about consumers’ perception of behavioural marketing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Therese Gremlin; Vlada Rusakova; [2019]
  Nyckelord :AI; big data; mass customization; micro targeting; behavioral marketing; purchase intention and brand trust.;

  Sammanfattning : Behavioral marketing is something that has received lots of attention due to growing awareness around artificial intelligence (AI) and companies using this technology for marketing purposes. However, the data collection practices have been receiving lots of critique for a while now and therefore it is more important than ever to gain an insight of how the consumers perceive behavioral online marketing. LÄS MER

 4. 4. Attityder till personifierad reklam på Facebook. : En kvantitativ studie om Generation Y:s attityder gentemot riktade annonser på Facebook.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nathalie Hedström; Lovisa Lundberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media and networking sites are an integral part of many individuals’ everyday life and the platforms are growing in both popularity and number of users every day. Facebook, being the most popular social networking site in Sweden, is an excellent place for advertisers to communicate with potential customers and consumers. LÄS MER

 5. 5. Den personifierade marknadsföringens effekter på köpintentioner : En studie med fokus på medvetenheten om online behavioral advertising

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Westerberg; Elin Wuopio; [2018]
  Nyckelord :OBA; online behavioral advertising; OBT; online behavioral targeting; personalized online advertising; targeted advertising; awareness knowledge; privacy concerns; cookies; buying intentions.;

  Sammanfattning : Utvecklingen av tekniken sker i snabb takt vilket gör att människors vetskap om OBA inte alltid hänger med, inte heller lagar och regler som ska skydda deras integritet. Därför är det intressant att undersöka hur effektiv marknadsföringstypen OBA är beroende av konsumenternas medvetenhet om fenomenet. LÄS MER