Sökning: "Behaviors"

Visar resultat 1 - 5 av 1261 uppsatser innehållade ordet Behaviors.

 1. 1. Do Suspects Use the Counter-Interrogation Strategies They Say They Use?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Clara Håkansson; [2020-02-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to identify guilty suspects’ counter-interrogation strategies and compare self-reported strategies and objective behaviors. Participants (N = 299) committed a mock crime and were then asked to convince an interviewer of their innocence. Self-reports regarding strategies and interview transcripts were coded and compared. LÄS MER

 2. 2. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 3. 3. Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Collaborative consumption; consumption behavior; internet consumption; Sweden; youths’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Intelligence in Football: Conceptualizations, Developmental Methodologies and Behaviors

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Douglas Jakobsen; [2020]
  Nyckelord :football intelligence; game intelligence; cognition in football; soccer intelligence; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Aim: In elite football (also known as soccer), practitioners are in constant pursuit of understanding essential performance parameters and how they can be developed. As every executed football action is governed by a decision, a player’s ability to make intelligent decisions during play is vitally important for success. LÄS MER

 5. 5. Formation Control and UAV Path Finding Under Uncertainty : A contingent and cooperative swarm intelligence approach

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Mehdi Hmidi; [2020]
  Nyckelord :Emergence; Swarm Intelligence; Cooperation; Consensus; Path Find- ing; Uncertainty; Obstacle avoidance; Unknown Beforehand; Decision making; Flocking behavior; Cohesion; Separation; Alignment; Steering; Pattern forma- tion; Self-organization; Swarm; UAV; Drone;

  Sammanfattning : Several of our technological breakthroughs are influenced by types of behavior and structures developed in the natural world, including the emulation of swarm in- telligence and the engineering of artificial synapses that function like the human mind. Much like these breakthroughs, this report examines emerging behaviors across swarms of non-communicating, adaptive units that evade obstacles while find- ing a path, to present a swarming algorithm premised on a class of local rule sets re- sulting in a Unmanned Aerial Vehicle (UAV) group navigating together as a unified swarm. LÄS MER