Sökning: "Behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 8278 uppsatser innehållade ordet Behaviour.

 1. 1. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 2. 2. “Cross Your Fingers and Hope You Don’t Get Hacked” : A Qualitative Study on The Psychological Factors Behind Non-Compliance with Cybersecurity Recommendations

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Rebecca Biese; Gabriél Österwall; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cybersecurity is one of the most important issues in today’s digitalized society, with new technology and security policies constantly being developed. However, one of the largest challenges threatening cybersecurity is the human factor — an aspect that is often overlooked in cybersecurity research and development. LÄS MER

 3. 3. Curatorial Intentions and Visitor Experience : Three case studies of publicly funded Konsthallar and how curatorial intentions affect the creation of social space

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linnea Wästfelt; [2024]
  Nyckelord :Public Art Institutions; Visitor Research; Social Space; Curatorial Gaze; Göteborgs Konsthall; Malmö Konsthall; Liljevalchs Konsthall;

  Sammanfattning : Publicly funded art institutions in Sweden are tasked with the mission of making contemporary art available and accessible to the citizens. This thesis investigates three cases of publicly funded art institutions in Sweden, namely Göteborgs Konsthall, Malmö Konsthall and Liljevalchs Konsthall. LÄS MER

 4. 4. De narrativa anpassningarna : Identitetskontinuitet uttryckt i den politiska diskursen om svensk säkerhetspolitisklinje och omsvängning i Nato-frågan

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Frida Eriksson Arrhén; [2024]
  Nyckelord :Foreign policy change; NATO; Sweden; Ontological Security; Identity; Utrikespolitisk förändring; Nato; Sverige; Ontologisk säkerhet; Identitet;

  Sammanfattning : Ontological security theory has served the field of international relations well by providing a theoretical lens through which the continuous behaviours of states can be understood. This study aims to contribute to furthering the development of ontological security theory by demonstrating its explanatory power even in the context of altered state behaviour. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter vid omvårdnad av patienter med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Ekman; Andreas Nyqvist Stefani; [2024]
  Nyckelord :Self-injurious behaviour; Nursing; Nursing care; Therapeutic relationship; Attitudes; Nurses attitudes; Stigmatization; Communication; ​​Självskadebeteende; Omvårdnad; Vårdrelation; Attityder; Sjuksköterskors attityder; Stigmatisering; Kommunikation​;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende kopplas ofta ihop med psykiatriska tillstånd så som depression och ångestsyndrom och en vanlig uppfattning är att syftet med beteendet är suicidalt. Självskada används ofta som en strategi för att reglera negativa känslor. LÄS MER