Sökning: "Behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 7690 uppsatser innehållade ordet Behaviour.

 1. 1. Utmaningar i arbetet på SiS – En kvalitativ studie om vilka utmaningar tidigare personal stod inför i sitt arbete på SiS särskilda ungdomshem och hur de hanterade utmaningarna.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nasim Nima Shaverdian Varposhti; Gentrit Rexhepi; [2023]
  Nyckelord :Social work; compulsory care; challenges; juvenile institutions; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to distinguish and understand the challenges of working within Swedens' National Board of Institutional Cares juvenile institutions and how the treatment assistants handle these challenges. Treatment assistants who work at SiS (Statens institutionsstyrelse) juvenile institutions are their shifts locked in with juveniles who have a wide range of norm-breaking behaviour and face challenges such as violence and threats. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att motivera beteendeförändring i form av träning hos patienter med reumatisk sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Marko Lazarevic; Jonathan Malmbom; [2023]
  Nyckelord :Exercise; qualitative research; rheumatic diseases; experience; behavioral change.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatiska sjukdomar är en vanlig orsak till inaktivitet hos de drabbade, även om fysisk aktivitet och träning enligt flertalet studier påvisats ha positiva effekter för sjukdomsbilden. Fysioterapeuter arbetar mycket med att motivera dessa patienter till beteendeförändring men deras roll i arbetet med motivation är mindre utforskat. LÄS MER

 3. 3. Improved Modelling For Oxidation Of Zircalloy Fuel Cladding Tubes In PWRs

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Rafaël Bellachia; [2023]
  Nyckelord :Nuclear Engineering; Corrosion; Zircalloy; PWR; Nuclear Fuel; Kärnteknik; Korrosion; Zircalloy; PWR; Kärnbränsle;

  Sammanfattning : The fuel cladding is an essential component in the defence-in-depth strategy for nuclear safety. Its integrity and durability are therefore critical for maintaining acceptable safety conditions. However, the integrity of the cladding can be compromised during normal operation due to corrosion and hydriding. LÄS MER

 4. 4. Wildfire growth modelling in Sweden - a suitability assessment of available data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Henrik Hagelin; [2023]
  Nyckelord :Geography; GIS; Geographic Information Science; Physical geography; Prometheus; WiSE-FASS; The 2014 Västmanland wildfire; Wildfire growth modelling; Wildfire suppression support; Wildfire behaviour; MESAN; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Wildfires are worldwide problems that stress societies by damaging their economies and they cause serious, sometimes fatal, health implications among the populations. In recent years, the rate of wildfire occurrence has increased as the global average temperature has risen. Because of global climate change, this rate is expected to continue rising. LÄS MER

 5. 5. "Just i vårt yrke är det lättare att blunda om klienter är otrevliga... man förväntar sig det till en viss del" En kvantitativ studie om socialarbetares upplevelse av klienters otrevliga bemötande och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nicolette Dahl Jeandel; Malin Hansson; [2023]
  Nyckelord :Social workers health; Wellbeing; Client Violence; Client behaviour; Social Sciences;

  Sammanfattning : The past couple of decades have seen an increase in threats and violence from clients toward social workers. One of the most important parts of social work is the workers' meetings and interactions with the clients to ensure that the client can get access to the help and resources that they need. LÄS MER