Sökning: "Behov och verksamhet elin sarbring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Behov och verksamhet elin sarbring.

  1. 1. Behov och verksamhet. En intervjustudie om pedagogers möte med barns olika behov i förskolan

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Elin Sarbring; [2013-02-26]
    Nyckelord :olika behov; förskolans verksamhet; särskilt stöd; fokusgrupper;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur pedagogerna samtalar om barns olika behov och vad det leder till i förskolans verksamhet. Hur identifieras barns olika behov? Vad leder det till i verksamheten, för alla barn men specifikt för barn i behov av särskilt stöd? När anses ett barn vara i behov av särskilt stöd? Vad beskriver pedagogerna som viktigt i mötet med barns olikheter? Teori: Studien har sin teoretiska förankring i det sociokulturella perspektivet. LÄS MER