Sökning: "Behovet av en ny lagstiftning"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Behovet av en ny lagstiftning.

 1. 1. Att reparera det irreparabla - En studie av möjligheterna att utdöma skadestånd till den som friats från åtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Tylhammar; [2023-03-08]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Ersättningsrätt; Oriktigt åtal; Skadeståndslagen; Frihetsberövandelagen; Skadestånd vid myndighetsutövning; Rättsekonomi; Reformförslag;

  Sammanfattning : Under perioden 2015–2020 väcktes i genomsnitt 180 000 åtal årligen. Under samma period var fällandegraden, d.v.s. LÄS MER

 2. 2. Ett nytt och mer differentierat strandskydd : Konsekvenser för framtida fastighetsbildningsärenden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Larsson; [2022]
  Nyckelord :Shoreline protection; land surveying; differentiation; legislation; property formation; consultation; acceptance; residential property; Strandskydd; lantmäteri; differentiering; lagstiftning; fastighetsbildning; samråd; acceptans; bostadsfastighet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har ett behov av ökad differentiering av den svenska strandskyddslagstiftningen ansetts uppkommit. Flertalet reformer har genomförts, med målet att ökad hänsyn ska tas till att tillgången på stränder, befolkningstryck och exploateringsgrad runt om i landet varierar, samtidigt som strandskyddet förstärks i högexploaterade områden. LÄS MER

 3. 3. På väg mot återanvändning och återvinning av hög kvalitet - En studie över hinder och lösningar för cirkulära materialflöden i bygg- och rivningsbranschen samt hur detta påverkas av implementeringen av PBL 10 kap. 6, 11, 19 §§

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Elin Johansson Fager; Filippa Johansson; [2022]
  Nyckelord :Byggavfall; rivningsavfall; återbruk; återvinning; cirkulär ekonomi; avfallsminimering; kontrollplan; hinder; lösningsförslag; tillsyn; plan- och bygglagen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden the building sector is responsible for a third of the waste generated yearly, with the exception of mining waste, whilst the building and property sector generates a fifth of the national greenhouse gas emissions. As buildings are getting more and more energy efficient it becomes increasingly important to investigate the climate footprint from the materials themselves. LÄS MER

 4. 4. Symbolisk lagstiftning i svensk kriminalpolitik - En analys av den kriminalpolitiska utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; rättsvetenskap; kriminalpolitik; kriminalisering; symbolisk lagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has aimed to analyze Swedish criminal policy based on the concept symbolisk lagstiftning. In English, it is referred to as symbolic legislation. Symbolic legislation is legislation that is ineffective to prevent crime, but make the government appear energetic and convincing in the eyes of the citizens. LÄS MER

 5. 5. Kontroll i arbetslivet – Om arbetsgivares rätt att kontrollera arbetstagares användning av teknisk arbetsutrustning i förhållande till arbetstagares rätt till privat- och familjeliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alicia Olnäs; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; EU-rätt; folkrätt; statsrätt; Europakonventionen; rättighetsstadgan; rätten till privat- och familjeliv; näringsfrihet; äganderätt; arbetsgivare; arbetstagare; integritet; kontroll; övervakning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen under de senaste decennierna medför att allt fler metoder för att kontrollera arbetstagares användning av teknisk arbetsutrustning (såsom persondatorer och mobiltelefoner) står till arbetsgivares förfogande. Samtidigt innebär ändrade arbetsformer efter covid-19-pandemin att arbetsgivares behov av sådan kontroll har ökat. LÄS MER