Sökning: "Behovsfrustration"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Behovsfrustration.

 1. 1. Anxiety as a mediating factor of perfectionism and needs thwarting in relation to exercise dependence in team sports

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Bengtsson; Ulrika Skräddar; [2020]
  Nyckelord :anxiety; basic psychological needs; exercise dependence; mediation; needs thwarting; perfectionism; self-determination theory; socially prescribed perfectionism; behovsfrustration; grundläggande psykologiska behov; mediering; perfektionism; självbestämmandeteorin; socialt orienterad perfektionism; träningsberoende; ångest;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to investigate the relationship between exercise dependence, basic psychological needs, perfectionism and anxiety. Specifically, the purpose was to examine if the relationship between psychological needs thwarting and exercise dependence as well as socially prescribed perfectionism and exercise dependence was mediated by anxiety. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan behovsfrustration, motivation och träningsberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Palm; Michaela Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Behovsfrustration; Behovstillfredsställelse; Motivation; Självbestämmandeteorin; Träningsberoende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det sociala stödets betydelse för skadade idrottares psykologiska välbefinnande under rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tobias Tisell; Johan Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Grundläggande psykologiska behov; Psykologiskt välbefinnande; Motivation; Skadade idrottare; Rehabilitering; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om skadade idrottares upplevda autonomistöd under rehabiliteringen hade en indirekt effekt på: (a) positiva affekter genom behovstillfredsställelse och självbestämmande motivation, samt (b) negativa affekter genom behovsfrustration och kontrollerande motivation. Utifrån syftet utformades två hypotesmodeller som testades genom varsin medieringsanalys. LÄS MER

 4. 4. Motiverad till att rehabilitera : En undersökning av relationen mellan behovsfrustration, behovstillfredsställelse och följsamhet till rehabilitering bland skadade idrottare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Dennis Bengtsson; Oskar Fransson; [2018]
  Nyckelord :Grundläggande psykologiska behov; Självbestämmande motivation; Följsamhet; Rehabilitering; Skadade tävlingsidrottare.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om behovsfrustration och behovstillfredsställelse hade en indirekt effekt på följsamhet till rehabilitering genom graden av självbestämmande motivation under en 10 dagarsperiod bland skadade tävlingsidrottare som befann sig i början eller i mitten av sin rehabilitering. Totalt deltog 66 tävlingsidrottare som drabbats av en akut och allvarlig idrottsskada, där urvalet innehöll 19 kvinnor och 47 män (M= 21. LÄS MER

 5. 5. Psykologiska behov och samband med stress och sömnproblem - En studie om lärare utifrån Self-Determination Theory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Berg; Klara Schultz; [2018]
  Nyckelord :Psychological needs; Need frustration; Need satisfaction; Sleep; Insomnia; Teachers; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersökte samband mellan förekomst av stress och sömnproblem bland lärare i södra Sverige och tillfredsställelse respektive frustration av de psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet. Studien utgick från Self-determination Theory och dess underteori Basic Psychological Need Theory. LÄS MER