Sökning: "Behovstillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Behovstillfredsställelse.

 1. 1. Framtidens coachning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Carl Daneli; [2021-02-12]
  Nyckelord :ASTI-studien; behovstillfredsställelse; beteendeförändring; enkät; kvantitativ analys; randomiserad kontrollstudie; Self-Determination Theory; träningsintervention; motivation; motiverande samtal; Problemområde: Motivation till träning;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inriktning idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Linus JonssonExaminator: Pär RylanderAntal sidor: 31 (inklusive bilagor)Termin/år: VT2016Nyckelord: ASTI-studien, behovstillfredsställelse, beteendeförändring, enkät,kvantitativ analys, randomiserad kontrollstudie, Self-DeterminationTheory, träningsintervention, motivation, motiverande samtal.. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan motivationsreglering, behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet : En tvärsnittsstudie baserad på Crossfit deltagare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mina Karlsson; Linnéa Wahlström; [2021]
  Nyckelord :Athlete burnout; Psychological needs satisfaction; Self-determined motivation; Controlled motivation; Idrottsrelaterad utbrändhet; Behovstillfredsställelse; Självbestämmande motivation; Kontrollerad motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om (a) självbestämmande motivation medierar sambandet mellan behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet. Samt om (b) kontrollerad motivation medierar sambandet mellan behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet. LÄS MER

 3. 3. Effekten av digitala autonomistödjande textmeddelanden på deltagarnas behovstillfredsställelse, motivation till motion och motionsbeteende : en interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Heidi Blyh; Jonas Segerlund; [2021]
  Nyckelord :ANOVA; need support; RCT; repeated measure; SDT; ANOVA; behovsstöd; RCT; SDT; upprepade mätningar;

  Sammanfattning : Baserat på Self-Determination Theory (SDT) och en randomiserad kontrollstudiedesign undersöktes effekten av autonomistödjande textmeddelanden i jämförelse med neutrala meddelanden eller inga meddelanden på deltagarnas behovstillfredsställelse, motivation, och aktivitetsnivå. Digital kvantitativ datainsamling användes där webbenkäterna skickades ut tre gånger till deltagarna, innan, under samt efter intervention. LÄS MER

 4. 4. Att drivas av passion – en välsignelse eller förbannelse? En sambandsstudie mellan passion, prestationsbaserad självkänsla, behovstillfredsställelse och meningsfullhet i livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Stentorp; [2020]
  Nyckelord :The dualistic model of passion; Passion scale; competence-based self-esteem; self-determination theory; need satisfaction; meaning in life; burn-out; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the current study was to investigate, on the basis of the dualistic model of passion (DMP), whether harmonious (HP) and obsessive passion (OP) constitute two different sub-constructs, as well as investigate the relationship between passion, performance-based self-esteem, need satisfaction and meaningfulness in life. Data was collected through self-assessment forms and the statistical analyzes were based on 157 participants. LÄS MER

 5. 5. Jag vet allt om dig, men du vet inget om mig : En kvalitativ studie om unga mäns användning av YouTube

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Gillberg; Mimmi Olai; [2020]
  Nyckelord :YouTube; YouTube-profiler; behovstillfredsställelse; parasociala relationer och åsiktsbildning;

  Sammanfattning : Studiens grundläggande syfte var att undersöka unga mäns uppfattningar om sin Youtube-användning och deras föreställningar om sin relation till YouTube-profiler. Studien ämnade även ta reda på om de tycker sig bli influerade av YouTube-profiler och om det kan vara baserat på den parasociala relationen. LÄS MER