Sökning: "Bejakande"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Bejakande.

 1. 1. Capturing customer value with product service systems. : A case study at Xylem Inc.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HILDA HULTENBERGER; [2019]
  Nyckelord :Product service systems PSS ; Servitization; Customer value.; Produkt- och tjänstesystem; Tjänstefiering; Kundvärde.;

  Sammanfattning : Competition among original equipment manufacturers are increasing and firms are looking for new ways to compete without dumping the prices. A growing approach is to move from selling traditional products into solutions with a combination of product and services by offering product service systems (PSS). LÄS MER

 2. 2. Modernitet och dekadens i Henning Bergers författarskap : Konturerna av ett idékomplex

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Neu; [2019]
  Nyckelord :Henning Berger; Berger; modernitet; dekadens; Amerika; Chicago; Faust; sekelskiftet; flanör; flanörlitteratur;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Henning Bergers författarskap åren 1901-1911, utifrån en nyläsning av verken Där ute, Ridå, Ysaïl, Drömmen om helvetet samt Drömlandstrilogin (Drömlandet, Bendel & Co och Fata Morgana). Utifrån ett dekadens- och modernitetsperspektiv reviderar jag den traderade uppfattningen om författarskapet som ytligt, och visar att Berger gör en betydande skildring av moderniteten, med större komplexitet än man tidigare uppmärksammat. LÄS MER

 3. 3. More and More of Less and Less : Ett poemusikaliskt utforskande i text ton och flöde

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Maria Carlman; [2018]
  Nyckelord :Flow; creative flow; composition tools; reorientation; mimicry; risk; lyrics and instrumental improvisation; composer’s block; writer’s block; Flow; flöde; kompositionsverktyg; reorientering; härmning; risk; sångtext och instrumental improvisation; kompositionskrap; skrivkramp;

  Sammanfattning : Denna text är den skrivna delen av ett kontnärligt masterprojekt vid KMH, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. Arbetets syfte är att utforska perspektiv och ingångar för att främja en kompositionsprocess av text och ton i kreativt flöde och att ringa in dessa i ett slags metod. LÄS MER

 4. 4. Datorspel: ”Ett modernt kulturarv”? – datorspelens plats i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sebastian Hansson; Mirelle Jarltoft; [2018]
  Nyckelord :affinity groups; artefakt; datorspel; den närmaste utvecklingszonen; det vidgade textbegreppet; litteracitet; motivation; primär socialisation; sekundär socialisation; spellitteracitet; digital litteracitet;

  Sammanfattning : Olika former av digitala medier är något som får allt större plats både i samhället och i skolan. I detta arbete har vi därför undersökt datorspelens pedagogiska möjligheter för kunskaps-utveckling utifrån de didaktiska frågorna i svenskämnet på en gymnasieskola med en utpräglad datorspelsprofil. LÄS MER

 5. 5. A Space in a hill

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Christoffer Grimshorn; [2018]
  Nyckelord :Natur; Bejakande; Rum i natur; Österlen; Kåseberga; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The focal point of this project is the interaction between the human individual and nature. It all started with a wish to study the role of architecture outside of urban contexts and bigger systems of urban strategy, segregation and densification. LÄS MER