Sökning: "Bejakande"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Bejakande.

 1. 1. More and More of Less and Less : Ett poemusikaliskt utforskande i text ton och flöde

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Maria Carlman; [2018]
  Nyckelord :Flow; creative flow; composition tools; reorientation; mimicry; risk; lyrics and instrumental improvisation; composer’s block; writer’s block; Flow; flöde; kompositionsverktyg; reorientering; härmning; risk; sångtext och instrumental improvisation; kompositionskrap; skrivkramp;

  Sammanfattning : Denna text är den skrivna delen av ett kontnärligt masterprojekt vid KMH, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. Arbetets syfte är att utforska perspektiv och ingångar för att främja en kompositionsprocess av text och ton i kreativt flöde och att ringa in dessa i ett slags metod. LÄS MER

 2. 2. Datorspel: ”Ett modernt kulturarv”? – datorspelens plats i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sebastian Hansson; Mirelle Jarltoft; [2018]
  Nyckelord :affinity groups; artefakt; datorspel; den närmaste utvecklingszonen; det vidgade textbegreppet; litteracitet; motivation; primär socialisation; sekundär socialisation; spellitteracitet; digital litteracitet;

  Sammanfattning : Olika former av digitala medier är något som får allt större plats både i samhället och i skolan. I detta arbete har vi därför undersökt datorspelens pedagogiska möjligheter för kunskaps-utveckling utifrån de didaktiska frågorna i svenskämnet på en gymnasieskola med en utpräglad datorspelsprofil. LÄS MER

 3. 3. A Space in a hill

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Christoffer Grimshorn; [2018]
  Nyckelord :Natur; Bejakande; Rum i natur; Österlen; Kåseberga; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The focal point of this project is the interaction between the human individual and nature. It all started with a wish to study the role of architecture outside of urban contexts and bigger systems of urban strategy, segregation and densification. LÄS MER

 4. 4. ”Jag gör uppror mot det här sittandet” : Lärares resonemang kring drama som metod i svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Neimark; [2017]
  Nyckelord :Drama; svenskundervisning; läsförståelse; förkroppsligad litteraturläsning;

  Sammanfattning : Drama är en metod som verkar främjande för kommunikativa förmågor på grupp- och individnivå. Det gynnar såväl ämneslärande som social utveckling. LÄS MER

 5. 5. Riskprofilering inom förmögenhetsrådgivning och privatrådgivning : En studie inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Maximilian Ennen; Hanna Persson; [2017]
  Nyckelord :Risk profile; private banking; private advisors; risk; financial advisory; risk tolerance; Riskprofil; förmögenhetsrådgivning; privatrådgivning; finansiell rådgivare; risktolerans; risk;

  Sammanfattning : Sveriges största banker erbjuder både förmögenhetsrådgivning och privatrådgivning till sina kunder. Förmögenhetsrådgivare ger råd till bankkunder som innehar ett stort kapital, där storleken varierar från bank till bank, medan privatrådgivare ger råd till kunder som inte kvalificeras som förmögenhetskunder. LÄS MER