Sökning: "Belägring"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Belägring.

 1. 1. American Civil Religion

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Abdulla Salman; Noah Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Civil Religion; Party Platforms och USA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Modern amerikansk politik präglas av konservatism och patriotism som är kvarlevor från dess grundare. Därmed mäter denna uppsats förändringen i det så kallade American Civil Religion, ett offentligt verktyg som används för att främja ordning och stabilitet, främst för att besegra en fiende vid belägring eller hot, eller för att bevara statens överlevnad. LÄS MER

 2. 2. Barndom och föräldraskap under belägring i asylprocessen : En fallstudie om pedagogers och asylsökande föräldrars upplevelser och erfarenheter av öppna förskolans inkluderingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Jernström; [2018]
  Nyckelord :öppen förskola; asylsökande barnfamiljer; inkludering och interkulturalitet.;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna studie var att utveckla kunskap om de undersökta öppna förskolornas riktade och pedagogiska arbete med inkludering av asylsökande barnfamiljer. Studien är kvalitativ och empiri har samlats in i en kommun som tagit emot en stor mängd asylsökande, utifrån sin befolkningsmängd. LÄS MER

 3. 3. Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vincent Younis; Arnautovic Denis; [2017]
  Nyckelord :u n g d o m a r; b o s t a d s o m r å d e; s y s s e l s ä t t n i n g; s p r i d n i n g; b r o t t; t r y g g h e t;

  Sammanfattning : Studien undersöker invånare och verksammas upplevelser av ett, enligt en rapport frånunderrättelseenheten, utsatt bostadsområde i Västerås. För att besvara frågeställningen har vigenomfört 14 intervjuer varav 5 var semistrukturerade och resterande var ostrukturerade. LÄS MER

 4. 4. Elfenbenstornet under belägring : Legitimering och mobilisering av humaniora i Sverige 1937-1947

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Hampus Östh Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :humanities; crisis; legitimation; mobilization; ivory tower; Sweden; World War II; science; society; politics; narratives; expectations; humaniora; kris; legitimering; mobilisering; elfenbenstorn; Sverige; andra världskriget; vetenskap; samhälle; politik; berättelser; förväntningar;

  Sammanfattning : Recently, there have been intense discussions about the humanities and their role in society. Internationally, as well as in a Swedish context, the humanities have been regarded to be in a state of crisis. However, these discussions usually demonstrate a lack of historical perspectives based on thorough empirical research. LÄS MER

 5. 5. Historien om Masar -e Sharifs belägring - Postmodern etik och militär våldsanvändning

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Malm; [2012]
  Nyckelord :Ethics; Postmodern; Policy of values; Code of conduct; Use of Force; Discourse; Etik; värdegrund; moral; diskurs; postmodern; våldsanvändning;

  Sammanfattning : This study draws from Zygmunt Bauman´s theory that a governmental policy of values can reduce the personal responsibility and moral choices for employees, to focus only on maintaining the government’s internal rules and regulations. The apparent risk with this type of moral attenuation is that the employee is deprived of the possibility to react morally on conduct of the government’s external misuse of power. LÄS MER