Sökning: "Belöning och Stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Belöning och Stöd.

 1. 1. Sedentary behaviour among children and how to foster a change of habits with the support of digital services and behaviour change techniques

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JESPER HYLLANDER; HEDVIG LAGERKVIST; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Physical activity and its significance for health have long received much attention. In recent times, sedentary behaviour and its health consequences have also been raised. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Michael Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :psychosocial; work environment; leadership; health promotion; workplace; psykosocial; arbetsmiljö; ledarskap; hälsofrämjande; arbetsplats;

  Sammanfattning : Introduktion: Ledarskapets betydelse för den psykiska och sociala arbetsmiljön som gör människor sjuka på sina arbetsplatser. Den ökande psykiska ohälsan i arbetslivet med flexiblare arbetstider och mer varierad plats som arbetet sker på kan ett hälsofrämjande ledarskap erbjuda stöd till en befolkning som till stor del kommer att jobba allt längre. LÄS MER

 3. 3. Verktygen som motverkar utbrändhet : En litteraturstudie om den psykiska arbetsmiljön inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Hellgren; Carolina Hellgren; [2021]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; långvarig stress; återhämtning; personal; hemtjänst; stöd;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress är ett vanligt förekommande fenomen inom vård- och omsorgsyrket. Stressen uppkommer allt för ofta när det inte finns en rimlig balans mellan arbete och återhämtning. Långvarig stress kan leda till både fysiska och psykiska besvär. LÄS MER

 4. 4. Skönhetsideal på sociala medier : En kvantitativ studie om hur unga vuxna påverkas av skönhetsideal

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktoria Käll; Amanda Gyllensten; Victor Ström; Henrik Axby; [2020]
  Nyckelord :Social media; beauty ideal; self-image; Uses and gratifications.; Sociala medier; skönhetsideal; självbild; Uses and gratification.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out if young adults, more specified in the ages between 15-30 years old, are affected by beauty ideals on social media and if so, how they are affected. Furthermore, the study wanted to find out if there are any gender differences and age differences in the matter, and how often an individual person publishes content on social media. LÄS MER

 5. 5. Jag tycker jobbet är viktigare än så - En kvalitativ studie av elevassistenters upplevelse av sin arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annica Nilsson; Pernilla Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Belöning; Elevassistent; Engagemang; Krav; Resurser; Särskilt stöd; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine and gain better knowledge regarding the working conditions for teacher assistants in Sweden. The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with seven participants who all were employee in public primary- and middle-schools. LÄS MER