Sökning: "Belöning"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade ordet Belöning.

 1. 1. Är incitamentsystemet den rätta vägen för att nå motivation?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Hamacek; Lina Beijer; [2019-05-07]
  Nyckelord :incitamentsystem; belöning; bonus; motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Motivation utan provision? En explorativ fallstudie om hur berörda medarbetares motivation påverkas vid avvecklingen av ett monetärt belöningssystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cajsa Holmér; Matilda Mellqvist; [2019-01-31]
  Nyckelord :Belöningssystem; incitament; kontroll och styrning; motivation; provision; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En viktig fråga för företag är hur de kan motivera sina anställda, ochett sätt att göra det anses vara genom belöningssystem. Dock är detta omdiskuterat och forskareser både för- och nackdelar med dem och dess påverkan på motivation. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar i läsförståelse för elever med autism : Möjligheter och hinder ur ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annelie Andersson; Frida Dybeck; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; autism; grundskolan; läsförståelse;

  Sammanfattning : Att kunna läsa och tillägna sig en text är en förutsättning för att delta i det svenska samhället. Elever med autism har ofta inga svårigheter med avkodning av en text men däremot är det vanligt med svårigheter i läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Dags att spela igen! : Målinriktad återkopplings påverkan på sekundära mål i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Olof Hedström; Henrik Risberg; [2019]
  Nyckelord :sekundära mål; återkoppling; motivation; frustration; spelmål; belöning ;

  Sammanfattning : Detta arbete har i syfte att analysera den påverkan målinriktad feedback har på spelarens fokus gentemot sekundära spelmål. I arbetet presenteras studier kopplade till sekundära måls påverkan på en spelares upplevelse samt forskning om olika former av feedback och dess användningsområden. LÄS MER

 5. 5. Vägledning i TV-spel : En omstridd designkonvention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Du Rietz; [2019]
  Nyckelord :wayfinding; design technique; player experience; maze; exploration; vägledning; vägledningsteknik; spelvana; labyrint; utforskning;

  Sammanfattning : El-Nasr och Moura (2015) beskriver olika tekniker för hur TV-spel kan vägleda spelaren. Tekniken samlingsbara föremål som indikerar väg beskrivs som objekt som implementeras på ett sådant sätt att de leder spelaren till en belöning eller ett mål. LÄS MER