Sökning: "Belaynesh Ketsela Tesfaye"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Belaynesh Ketsela Tesfaye.

  1. 1. Förskollärare erfarenheter av att integrera lärplattor i den pedagogiska verksamheten

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

    Författare :Belaynesh Ketsela Tesfaye; [2019]
    Nyckelord :App.; digital kompetens; integrera; kollaborativt lärande; lärplatta.;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om förskollärarens erfarenheter av hur lärplattan kan integreras i det pedagogiska arbetet i förskolan och vilka möjligheter de erfar finns för barns lärande och utveckling när de använder lärplattan. Som metod valdes intervju där fem förskollärare som arbetar i tre olika förskolor i Västra-Götalandsregionen har intervjuats. LÄS MER