Sökning: "Believes"

Visar resultat 1 - 5 av 717 uppsatser innehållade ordet Believes.

 1. 1. A Critique of Anna Stilz' Fair-use Proviso : The normative significance of future generations in matters of territorial rights

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :William Bådagård; [2020]
  Nyckelord :territorial rights; occupancy rights; future generations; moral obligations; primitive rights;

  Sammanfattning : In this essay, I will examine the theory of territorial rights developed by Anna Stilz. The overarching project of hers is to defend a system of territorially sovereign states, the defense of which is grounded in the natural rights of individuals to personal autonomy and self-preservation. LÄS MER

 2. 2. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Linus Lindberg; [2020]
  Nyckelord :förändring; psykologi; skogsbruk;

  Sammanfattning : Det svenska skogsbruket sysselsätter idag cirka två procent av Sveriges arbetande befolkning. Från skogen kommer förnyelsebar råvara som i framtiden sannolikt kommer att bli ännu mer eftertraktad. I skogen finns många intressenter så kraven är höga från stat, markägare, miljörörelse och kunder. LÄS MER

 3. 3. RESEARCH ON THE GAME MECHANISM OF EDUCATIONAL GAMES – THINK ABOUT HOW TO CHOOSE THE SUITABLE GAME MECHANISMS WHEN DESIGNING EDUCATIONAL GAMES

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Haojue Gong; [2020]
  Nyckelord :game design; educational games design; game mechanics; game mechanism; learning history;

  Sammanfattning : With the development of media technology and game evolution, games are endowed with multiple purposes and functions. Some scholars believe that the game is the supplement of the real world, which can affect the players' psychology and behaviour. LÄS MER

 4. 4. Auditor's Perceptions of Earnings Management in Goodwill Accounting : A qualitative study based inLuxembourg and Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amélie Vachet; Edwin Davis; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; Earnings Management; Audit;

  Sammanfattning : In 2005, international accounting standards changed the treatment of goodwill, by replacingannual amortisation with impairment tests of goodwill. This has created a heated debate inaccounting research. Scholars are split whether the switch to impairment tests have increasedor decreased both accounting and audit quality. LÄS MER

 5. 5. Förväntningsgapet inom revision : Ur ett yrkesetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elena Krona; Linnea-Nofar Lechner; [2020]
  Nyckelord :Audit; Expectation gap; Expectation; Ethical dilemma; Ethical pressure; Fraud; Revision; Förväntningsgap; Förväntningar; Etiska dilemman; Etisk påtryckning; Bedrägeri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet förväntningsgap kan beskrivas såsom skillnaden mellan vad revisorer förväntas leverera och vad revisorer i praktiken levererar. Förväntningsgapet ses som ett problem för revisorer eftersom ju större förväntningsgapet är, desto lägre tillförlitlighet, vinstmöjlighet och anseende tillskrivs revisorers arbete. LÄS MER