Sökning: "Belin Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Belin Svensson.

  1. 1. Infotainmentsystem : En analys av dess främjan på trafiksäkerheten

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Johannes Svensson; Jakob Skogby Steinholtz; [2018]
    Nyckelord :infotainment; infotainmentsystem; IVI; trafiksäkerhet; Nollvisionen;

    Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie som handlar om infotainmentsystem och dess inverkan på trafiksäkerheten. Syftet är att uppsatsen ska exemplifiera hur ett infotainmentsystem kan främja trafiksäkerheten samt nyansera den övervägande negativa bild om infotainmentsystem relaterat till trafiksäkerhet som återfinns i mediala sammanhang. LÄS MER