Sökning: "Belinda Hammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Belinda Hammar.

  1. 1. "Bygga broar!" : Om skolans och socialtjänstens arbete med hemmasittande elever

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

    Författare :Belinda Hammar; Manja Rombo; [2017]
    Nyckelord :Hemmasittare; skolfrånvaro; skolk; utanförskap;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine what approach schools and social services adopt towards students who are absent from middle- and high school under long periods, to examine the distribution of responsibilities between them and to assess the collaboration between the agencies. Semi-structured interviews were conducted with five personnel from school health teams, and one from social services. LÄS MER