Sökning: "Bellal Adem Nur"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Bellal Adem Nur.

 1. 1. Aktiv eller passiv, vilken förvaltningsstrategi har presterat bäst under coronapandemin? : - En komparativ studie baserad på svenska fonder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Bellal Adem Nur; Jasmin Huskanovic; [2022]
  Nyckelord :Active; Passive; Fund managent; Corona pandemic; Sweden; Swedish fund market; Performance measure; Management strategy; Aktiv; Passiv; Fondförvaltning; Coronapandemin; Sverige; Svenska fondmarknaden; Prestationsmått; förvaltningsstrategi;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om aktiv eller passiv fondförvaltning har presterat bättre under coronapandemin på den svenska fondmarknaden. Med hjälp av Refinitiv Eikon och Morningstar har vi hämtat relevant veckodata för 20 aktivt förvaltade fonder och 12 passivt förvaltade fonder mellan 2020-03-06 och 2022-02-11. LÄS MER

 2. 2. Discrimination against foreign named students : a study based on a Swedish University

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Bellal Adem Nur; Jasmin Huskanovic; [2020]
  Nyckelord :Discrimination; Education; Sweden; Gender; Anonymous grading;

  Sammanfattning : In this paper we investigate how anonymous exams impact the grades for foreign-named students and if there are differences in this treatment effect against them when considering the gender of the graders. By obtaining data from Stockholm University, we used a difference-in-difference model to estimate our results. LÄS MER

 3. 3. Discrimination against foreign named students : a study based on a Swedish University

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Jasmin Huskanovic; Bellal Adem Nur; [2020]
  Nyckelord :Discrimination; Education; Sweden; Gender; Anonymous grading;

  Sammanfattning : In this paper we investigate how anonymous exams impact the grades for foreign-named students and if there are differences in this treatment effect against them when considering the gender of the graders. By obtaining data from Stockholm University, we used a difference-in-difference model to estimate our results. LÄS MER