Sökning: "Bellman"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Bellman.

 1. 1. Från Livet till Döden via Naturen, Vinet och Kärleken : En motivhistorisk studie i svensk viskonst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sebastian Amarius; Oliver Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :trubadurer; visor; motiv; persongalleri; bellman; taube; vreeswijk; sundström;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att utreda hur det arv som Carl Michael Bellman lade grunden för levt vidare i efterföljande trubadurers diton. Förutom Bellman har Evert Taube, Cornelis Vreeswijk och Stefan Sundströms verk kartlagts. Med utgång från Bellman valdes fyra vanligt förekommande motiv: Vinet, Kärleken, Naturen samt Livet och döden. LÄS MER

 2. 2. Den humoristiske profeten : En kvalitativ studie av tre av Carl Michael Bellmans texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hesselgren Erik; [2021]
  Nyckelord :Bellman; upplysningen; parodi; kristendom;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker tre av Carl Michael Bellmans texter för att undersöka deras relevans i svenskundervisningen, samt om och vad deras parodiska upplägg säger om Bellmans attityd gentemot kristendomen och Gamla testamentet. Undersökningen fokuserar på epistel nr 23, sång nr 35 och sång nr 41. LÄS MER

 3. 3. Deep learning for portfolio optimization

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :JOHN N. MBITI; [2021]
  Nyckelord :Portfolio optimization; optimal portfolio; jump diffusion; Itô-Lévy process; stochastic control; dynamic programming; HJB equation; utility optimization; stochastic gradient descent; Deep learning; neural network.;

  Sammanfattning : In this thesis, an optimal investment problem is studied for an investor who can only invest in a financial market modelled by an Itô-Lévy process; with one risk free (bond) and one risky (stock) investment possibility. We present the dynamic programming method and the associated Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation to explicitly solve this problem. LÄS MER

 4. 4. Deep Learning for Dynamic Portfolio Optimization

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Victor Molnö; [2021]
  Nyckelord :Dynamic portfolio optimization; No-trade-region; Deep learning; Policy iteration; Dynamisk portföljoptimering; Handelsstoppregion; Djupinlärning; Policyiterering;

  Sammanfattning : This thesis considers a deep learning approach to a dynamic portfolio optimization problem. A proposed deep learning algorithm is tested on a simplified version of the problem with promising results, which suggest continued testing of the algorithm, on a larger scale for the original problem. LÄS MER

 5. 5. Solving the Hamilton-Jacobi-Bellman Equation for Route Planning Problems Using Tensor Decomposition

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Albin Mosskull; Kaj Munhoz Arfvidsson; [2020]
  Nyckelord :Autonomous vehicles; HJB equation; Tensordecomposition; Tensor Train decomposition;

  Sammanfattning : Optimizing routes for multiple autonomous vehiclesin complex traffic situations can lead to improved efficiency intraffic. Attempting to solve these optimization problems centrally,i.e. LÄS MER