Sökning: "Belsing"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Belsing.

 1. 1. What drives you sustainable? - A quantitative study about purchasing motivations towards utilitarian and hedonic products with regards to influence of materialism

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Johanna Belsing; Kseniia Shymoniuk; [2017]
  Nyckelord :Attitude-Behavioral Gap; Materialism; Motivation; Sustainable product; Utilitarian and Hedonic products;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and explain the difference in motives and barriers that arise within purchasing behavior of sustainable products with utilitarian and hedonic product attributes, and whether materialism demonstrates a moderating effect towards these motives. Product attributes implies different buying motivations, nonetheless, surprisingly, this problem has not been addressed yet. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsbegreppet hos sparrisplantor : faktorer av betydelse från frö till levererad planta

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Axel Belsing; [2017]
  Nyckelord :sparris; kvalitetsbegrepp; asparagus; quality;

  Sammanfattning : Sparris är en perenn gröda som kan ge skörd i 10–15 år vilket är lika länge som många av dagens äppelodlingar. Detta gör att plantan som odlarna köper bör hålla en hög kvalité, för att få en högavkastande planta som lever länge. LÄS MER

 3. 3. Den som gapar efter mycket, fångar ofta hela stycket - En kvantitativ studie om konsumenters emotionella band till varumärken

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Johanna Belsing; Ottilia Bergkvist; [2015]
  Nyckelord :brand management; emotional attachment; Brand Attachment; Brand Love; antecedents of emotional attachment;

  Sammanfattning : This paper examines the relationship between the experienced quality in the offering of a brand, emotional attachment and consumer commitment. The study aim to explore several dimensions of the experienced quality in the offering of a brand. LÄS MER

 4. 4. The survival of moth larvae feeding on different plant species in northern Fennoscandia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ulrika Belsing; [2015]
  Nyckelord :winter moth; ecosystem analysis; physical geography; autumn moth; northern Fennoscandia; outbreaks and sub-arctic environment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Northern Fennoscandia belongs to the sub-arctic environment and its forests are mostly composed of mountain birch trees (Betula pubescens ssp. czerepanovii). LÄS MER

 5. 5. Arktis och Antarktis föränderliga havsistäcken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ulrika Belsing; [2012]
  Nyckelord :återkoppling; Albedo; snö-och isbildning; geografi; naturgeografi; geography; physical geography; snow- and ice formation; feedback; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning De båda polerna har naturliga variationer med istäckets utbredning. Arktis och Antarktis har väl anpassad biota som klarar av det stränga klimatet och som är beroende av isens säsongsvariationer med att frysa och smälta. Isen spelar även en stor roll vid klimatvariationer och förändringar. LÄS MER