Sökning: "Belyj"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Belyj.

 1. 1. Kristusgestalter i rysk revolutionspoesi 1917-1918 : En jämförande närläsningsstudie och analys

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska institutionen

  Författare :Emma-Lina Löflund; [2013]
  Nyckelord :Christ figures; russian poetry; revolution; Yesenin; Ivanov; Vološin; Bely; Gippius; Kirillov; Kristusgestalter; rysk poesi; revolution; Esenin; Ivanov; Vološin; Belyj; Gippius; Kirillov;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Speglingar av indiska åskådningar i Andrej Belyjs författarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jan Slavik; [2012-05-11]
  Nyckelord :Andrej Belyjs; symbolspråk; sanskritbegrepp; indiska motiv;

  Sammanfattning : Andrej Belyj är ett pseudonym för Boris Bugaev (1880-1934) – en framträdande gestalt i denryska symbolismens andra generation5 – poet, romanförfattare och litteraturteoretiker somskildrade spänningar mellan öst och väst i ryskt medvetande. Han betecknas ofta som mystiker, han var antroposof och innan dess en hängiven medlem i det teosofiska sällskapet. LÄS MER

 3. 3. Skuggor av sten: upplösta gränser i Andrej Belyjs Petersburg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ryska

  Författare :Sarah Josefsson; [2006]
  Nyckelord :Russian language and literature; Andrey; Bely; Belyj; Andrej; Petersburg; symbolism; gränser; boundaries; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; General and comparative literature; Ryska språk och litteratur ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Andrej Belyjs bok Petersburg är en av de viktigaste romanerna från den symbolistiska perioden i rysk litteratur. I denna uppsats utreds hur gränser behandlas i romanen. Även om romanen till en början tycks dra upp klara gränser, till exempel mellan öst och väst, så löses dessa upp och en osäkerhet skapas hos läsaren. LÄS MER