Sökning: "Bemötande anhöriga till döende"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Bemötande anhöriga till döende.

 1. 1. ”Både natt och dag” : anhörigas upplevelse av att vårda i livets slut i hemmet med stöd av hemsjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Margareta Sternmarker; Maria Tarvis; [2018]
  Nyckelord :stöd; anhöriga; närstående; vård i livets slut; hemsjukvård; distriktssköterska; hemmet;

  Sammanfattning : Kommunerna har skyldighet att ge stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Men då samhällets resurser minskar får de anhöriga ta ett allt större ansvar. Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda en närstående i livets slut med stöd av hemsjukvården. LÄS MER

 2. 2. Att stå bredvid vid livets slut. En litteraturstudie som beskriver upplevelsen av att vara anhörig vid vård i livets slut.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Andersson; Karin Johnsson Hedstrand; [2015-02-02]
  Nyckelord :anhörig; delaktighet; sjukhus; transition; upplevelse; vård vid livets slut;

  Sammanfattning : Introduktion: Att vårda döende patienter och dess anhöriga är komplext och sker dagligen världen över. Palliativ vård innebär att man går från kurativ, botande vård till symtomlindrande vård. Sent palliativt skede innebär vård vid livets slut. Bredvid patienten står ofta en eller flera anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i sent palliativt skede på allmänmedicinsk avdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Helén Gustafsson; Elisabeth Karlsson; [2012]
  Nyckelord :palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Döende patienter väcker mycket känslor hos dem som vårdar. Denna vård ställer också mycket höga krav på professionellt bemötande från sjuksköterskorna. Svårigheter kan uppstå eftersom många patienter i palliativt skede vårdas på avdelningar som inte är specialiserade för detta. LÄS MER

 4. 4. Anhörigvårdares upplevelser av att vårda en döende anhörig

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Anna Hallberg; Karin Hägerdal; [2011]
  Nyckelord :palliativ vård; hemsjukvård; anhörigvårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen i Sverige går mot att fler människor vårdas och dör i sitt eget hem. I och med detta ökar de anhörigas ansvar för vården av den döende familjemedlemmen. Det finns brister rörande vården vid livets slutskede vad det gäller bemötande, information och stöd till närstående. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av att förlora ett barn : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Franzén; Frida Hultman; [2008]
  Nyckelord :Anhöriga; Socialt stöd; Sorg; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Inledning: Den sorg och smärta som föräldrar till ett döende barn upplever är omöjlig att förstå men med mer kunskap kan bättre hjälp ges till den som är drabbad. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva föräldrars upplevelser av att förlora ett barn. LÄS MER