Sökning: "Bemötande av schizofreni"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Bemötande av schizofreni.

 1. 1. Patienters upplevelser av ECT – elektrokonvulsiv terapi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Christoffer Rolke; Aswad Ammal; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige uppger många att de upplever ett gott psykiskt välbefinnande. Men andelen som uppger besvär som kan indikera psykisk ohälsa, som ängslan, oro, stress och ångest, har ökat enligt Folkhälsomyndighetens mätningar. Psykisk ohälsa betyder inte bara ett lidande för personen som drabbas utan också för dennes familj. LÄS MER

 2. 2. Livet som ohälsa eller hälsa - patientens upplevelse av sjuksköterskans vårdande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Miriam Brännström; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Psykisk hälsa; Psykisk funktionsnedsättning; Schizofreni; Bipolär sjukdom; Upplevelse; Bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ska ge vård med respekt för människors lika värde. Sjuksköterskans omvårdnad är till för att lindra symptom och att patienten skall fungera i vardagen. Patienter med allvarlig psykisk ohälsa avlider i genomsnitt 20 år tidigare än övriga befolkningen, de avlider ofta av behandlingsbar fysisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Inte som alla andra : Upplevelser av bemötandet i samhället och med personal inom vården bland patienter med schizofreni En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Niklas Eriksson; Westerman Fredrik; [2018]
  Nyckelord :Schizofreni; stigmatisering; fördomar; uppfattningar bland patienter med schizofreni;

  Sammanfattning : Att personer med schizofreni utsätts för stigmatisering är sedan länge känt. Syftet med denna studie var att undersöka hur dessa personer upplever bemötande, och hur de upplever att det finns stigma/förutfattade meningar, både ute i samhället och inom vården. LÄS MER

 4. 4. Mötet mellan sjuksköterskan och personen med schizofreni

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anisa K Falck; Ulf Peter Nordseth; [2017-02-13]
  Nyckelord :psykos; bemötande; attityd; schizofreni; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen och karakteriseras av enbristande verklighetsuppfattning. Det är en folksjukdom som drabbar ca 1500 personer per åri Sverige. Sjukdomen medför ofta stigmatisering och det är därför viktigt att arbeta från ettsalutogent, personcentrerat synsätt. LÄS MER

 5. 5. Hur personer med schizofreni upplever sin livskvalité : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Nariman Abou-Soultan; Ahmed Abujazar; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Nurse; Nursing; Schizophrenia; Quality of life; Erfarenheter; Livskvalité; Omvårdnad; Schizofreni; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en form av psykos som är en sällsynt men mycket allvarlig sjukdom och livstidsrisken för att insjukna är 0.8 % i Sverige. Personer med schizofreni upplever förändrad verklighetsuppfattning på grund av symtom som exempelvis rösthallucinationer och vanföreställningar. LÄS MER