Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 11 - 15 av 250 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 11. Transpersoners upplevelse av bemötandet från hälso- och sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Andersson; Ronja Fossengen Hult; [2020]
  Nyckelord :transperson; bemötande; upplevelse; hälso- och sjukvård; kunskapsbrist;

  Sammanfattning : I alla år har det funnits personer som överskrider det heteronormativa förhållningssätt som råder i dagens samhälle. Litteraturöversikten riktar sig in på transpersoner då de aldrig fått lika mycket plats i samhället som resterande befolkning. LÄS MER

 2. 12. Hiv-positiva patienters upplevelser av bemötandet i hälso- och sjukvården : En allmän litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Elin Andersson; Rebecka Fogelberg; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; HIV; Hälso- och sjukvården; Stigmatisering; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med HIV kan vara betungande på många sätt. Vardagen kantas av att i olika sammanhang behöva möta fördomar och negativa attityder. När den HIV- positiva individen behöver uppsöka hälso- och sjukvård bör bemötandet ske på samma jämlika och respektfulla sätt som alla patienter har rätt till. LÄS MER

 3. 13. Patienters erfarenheter av svenska sjuksköterskors bemötande vid långvarig smärta : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Ljungström; [2020]
  Nyckelord :bemötande; långvarig smärta; patient; Sverige; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är den vanligaste anledningen till att människor uppsöker sjukvård i världen och idag lever var femte person i Sverige lever med långvarig smärta. Långvarig smärta är ett tillstånd som varar i mer är tre månader efter den förväntade läkningen av vävnadsskadan. LÄS MER

 4. 14. Hanteringen av bemötandefrågor i hälso- och sjukvården - teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Micha Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Offentlig rätt; medicinsk rätt; bemötande; health law; hälso- och sjukvård; diskriminering; förvaltningsrätt; Inspektionen för vård och omsorg; IVO; Diskrimineringsombudsmannen; DO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Forskning visar att när patienter upplever att de blir dåligt bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal drabbas patienternas möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård. Då är det viktigt att det finns någonstans patienterna kan vända sig och klaga. LÄS MER

 5. 15. HIV-patienters upplevelse av bemötande inom vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Andreas Einholt; Michael Alexandrie; [2020]
  Nyckelord :HIV; attitudes; caring; stigma; health care; discrimination; HIV; attityder; omvårdnad; stigma; sjukvård; diskriminering;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduktion HIV är ett virus som upptäcktes första gången 1983 och har sedan dess fått en stor spridning runtom i världen. HIV är ett retrovirus som angriper kroppens vita blodkroppar vilket leder till ett försvagat immunförsvar hos den drabbade personen. LÄS MER