Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 16 - 20 av 250 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 16. Våga se människan bakom psykossjukdomen : en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Therese Rosander; Ulrika Björnberg Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; erfarenheter; fördomar; psykos; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sverige lever det ca 80.000 personer med psykossjukdom och många av dessa avlider 15-20 år före den genomsnittliga befolkningen pga. somatiska sjukdomar. Vården bör ge lämplig sjukvård och behandla personen med respekt och värdighet. LÄS MER

 2. 17. Patienters upplevelser av kateterisering och att leva med urinkateter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Martin Wärnberg; Mikaela Hagemark; [2020]
  Nyckelord :Catheter-related infections; Psychological distress; Quality of life; Self care; Urinary catheterization; Egenvård; Kateterrelaterade urinvägsinfektioner; Livskvalitet; Psykiskt lidande; Urinvägskateterisering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund  Kateterisering av urinblåsan är en vanligt förekommande behandlingsåtgärd inom hälso- och sjukvården som kan vara indicerad vid exempelvis urinretention och residualurin efter miktion. Kateterisering kan orsaka komplikationer, såsom urinvägsinfektioner och urinläckage, vilket kan medföra lidande. LÄS MER

 3. 18. Stigmatisering av substansbruksyndrom - Patienters upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jennifer Wester; Mi Greco; [2020]
  Nyckelord :Beroende; omvårdnad; stigmatisering; substansbruksyndrom; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbruksyndrom är en stigmatiserad kronisk sjukdom. Etiologin bakom sjukdomen anses vara multifaktoriell, med såväl ärftliga som miljöbetingade riskfaktorer. Personer med substansbruksyndrom som brukar illegala substanser är särskilt utsatta då de enligt lag begår ett brott genom sitt bruk. LÄS MER

 4. 19. Klientcentrerat arbete inom habilitering – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emma Roth; Alva Kronkvist; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Klientcentrering; Habilitering; Sekundär person.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klientcentrering är centralt både inom arbetsterapi och andra professioner inom hälso- och sjukvård. Inom Barn- och ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen finns det ärenden med klienter där klientcentreringen kan kompliceras av att klienten är i behov av en sekundär person som hjälper till med kommunikation och delaktighet. LÄS MER

 5. 20. "Ta det som en man" : Mäns utsatthet för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Stevanovska Berg; Lovisa Skoglund; [2020]
  Nyckelord :domestic violence; female perpetrators of violence; gender norms; male victims; women s violence against men; genusnormer; kvinnliga våldsutövare; kvinnors våld mot män; manliga offer; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett omdiskuterat och välkänt samhällsproblem. Ofta handlar dialogen om mäns våld mot kvinnor och det talas sällan om att en man utsätts för våld av en kvinnlig partner. LÄS MER