Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 21 - 25 av 250 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 21. Hur bemöts kvinnor som uppsöker vård i samband av våld i nära relationer : särskilt perspektiv på kulturella faktorers påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Women; violence in close relation; culture; experience care; Kvinnor; våld i nära relation; kultur; upplevelse vård;

  Sammanfattning : Introduktionen: Våld i nära relation är ett växande folkhälsoproblem världen över. Det är framförallt mäns våld mot kvinnor som synliggörs i forskning såväl som i media och således läggs fokus i denna studie på kvinnans perspektiv som den utsatta. LÄS MER

 2. 22. Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av möten med vårdpersonal : En litteraturöversikt från våldsutsatta kvinnors perspektiv med fokus på erfarenheter och av bemötande i vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Norrby; Laila Olsson; [2020]
  Nyckelord :våldsutsatt kvinna; erfarenhet; attityder; sjuksköterska; sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem och kan ge negativa följder för kvinnors psykiska hälsa. Våldsutsatta kvinnor söker ofta vård inom sjukvårdens olika instanser av andra orsaker, och tidigare studier tyder på att våldsutsatta kvinnors erfarenheter i mötet med sjukvården, tenderar att vara negativa. LÄS MER

 3. 23. Opioidmissbruk : Patienters upplevelse av bemötandet i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Martin Palmgren; Lidija Psoma; [2020]
  Nyckelord :Drug abuse; Experience; Healthcare Professionals; Nursing; People with opioid abuse; Treatment; Bemötande; Drogmissbruk; Omvårdnad; Personer med Opioidmissbruk; Upplevelser; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruksproblematik är ett växande globalt hälsoproblem. Opioider är i dagsläget en vital del av medicineringen för en rad symtom, däribland opioidmissbruk. Opioider och opioidmissbruk är också orsaken till mycket lidande och för tidig död. Mötet med patienter med opioidmissbruk är oundvikligt i sjukvården. LÄS MER

 4. 24. Barns behov av information när en förälder med allvarlig fysisk sjukdom blir patient

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie-Louise Krantz; Nathalie Wennerholm; [2020]
  Nyckelord :barn; anhörig; information; bemötande; fysisk sjukdom; familj; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Inom sjukvården idag finns det många barn som är anhöriga till föräldrar med en allvarlig fysisk sjukdom. På grund utav en tidspressad sjukvård glöms ofta barnen bort. Att ge barnen det bemötande och den information som de behöver prioriteras inte av sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 25. Utrikesfödda äldres upplevelser av vad som påverkar kommunikation med vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kristian Tampipi; Tanyarat Kasemkiatkajon; [2020]
  Nyckelord :communication; experience; foreign-born; literature review; older; kommunikation; litteraturöversikt; upplevelser; utrikesfödda; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökad migration i Sverige har resulterat i språklig, kulturell och religiös mångfald. Med immigrationen söker fler utrikesfödda äldre vård. Begränsade språkkunskaper bland utrikesfödda äldre kan leda till kommunikationshinder, vilket gör att de blir mer utsatta i kommunikation med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. LÄS MER