Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 6 - 10 av 335 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 6. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Marika Hamrén; Linnéa Lundin; [2022]
  Nyckelord :Bemötande; endometrios; relationer; smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i fertil ålder har sjukdomen endometrios. Även fast det är många kvinnor som har endometrios finns det fortfarande otillräcklig kunskap i vården om denna sjukdom. Vilket leder till att kvinnorna får vänta 7 – 8 år på att få diagnosen. LÄS MER

 2. 7. Patientens upplevelse av bemötande inom vården vid långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felicia Everitt; Heidenfors Heidenfors; [2022]
  Nyckelord :Chronic; pain; longlasting; treatment; medical staff; nursing; Långvarig; smärta; bemötande; vårdpersonal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett problem som upplevs av en stor mängd av Sveriges befolkning. Långvarig smärta är även ett globalt problem. Smärta räknas som långvarig om den har funnits dagligen i mer än 3 månader. LÄS MER

 3. 8. Kommer de att tro mig den här gången? : Kvinnors erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvård vid endometrios - En integrativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jakob Axelsson; Louise Remle; [2022]
  Nyckelord :Endometrios; Erfarenhet; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder drabbas av endometrios. Vanliga symtom är svår mensvärk, kraftiga blödningar och samlagssmärtor. Hälso- och sjukvårdspersonal upplever det svårt att bedöma vad som är normal mensrelaterad smärta och det tar ofta många år till fastställd diagnos. LÄS MER

 4. 9. Ungdomars erfarenheter av att leva med Diabetes typ 1 : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Palm; Ida Nylén; [2022]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; Ungdomar; Erfarenheter; Egenvård; Stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som präglar ungdomarnas vardag, där egenvården består av livslång insulinbehandling med tillhörande kontroller samt en generell livsomställning. Därav ämnades studien till att ge sjuksköterskor en ökad förståelse för ungdomarnas livsvärld för ett bättre möte mellan sjukvård och ungdom. LÄS MER

 5. 10. Erfarenheter av bemötande hos HBTQI-personer inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Hartzell; Filippa Hartzell; [2022]
  Nyckelord :healthcare; LGBTQI; encounter; hälso- och sjukvård; HBTQI; bemötande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: I Sverige uppskattas att 2–6 procent av befolkningen identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner (HBTQI). HBTQI-personer som upplevt kränkande bemötande eller diskriminering i hälso- och sjukvården avstår från att söka vård. LÄS MER