Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 6 - 10 av 250 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 6. Hur upplevs vården av personer med emotionellt instabil personlighetsstörning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Harrysson; Karin Irwe; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt instabil personlighetsstörning; Patienter; Bemötande; Upplevelser; Sjukvård; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider cirka en till två procent av befolkningen av emotionellt instabil personlighetsstörning. Inom den psykiatriska vården är prevalensen mellan 30 och 50 procent. Patientgruppen karaktäriseras av en snabbt skiftande självbild, relationsproblem självskadebeteende, affektlabilitet och nedsatt impulskontroll. LÄS MER

 2. 7. BHV-sjuksköterskans upplevelse av att möta föräldrar som är tveksamma till eller motståndare till att vaccinera sitt barn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Cecilia Hansson; Sandra Oddmo; [2020]
  Nyckelord :Barnhälsovård; sjuksköterskor; föräldrar; tveksamhet till vaccination; vaccinationsmotstånd; upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccinering av barn är av betydelse för att förhindra sjukdom och smittspridning av sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet och sjuksköterskor inom barnhälsovården har en viktig roll i att ge föräldrar korrekt information och förmedla fördelarna av vaccinering. Syfte: Studera BHV-sjuksköterskans upplevelse av att möta föräldrar som är tveksamma till eller motståndare till att vaccinera sitt barn. LÄS MER

 3. 8. Vakna patienters upplevelser av den intraoperativa omvårdnaden under en kardiologisk intervention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annica Fredén Lindqvist; Inger Terland; [2020]
  Nyckelord :patient experience; KUPP; survey study; intra-operative; care; nursing; awake patient; patientupplevelser; KUPP; enkätstudie; intraoperativ omvårdnad; vaken patient;

  Sammanfattning : Dagens sjukvård förändras och utvecklas i snabb takt. Vårdtiderna kortas och allt fler ingrepp, mer och mer avancerade, övergår till att utföras under lokalanestesi med vakna patienter. En vaken patient får en upplevelse kring omvårdnaden under ett ingrepp. LÄS MER

 4. 9. Att bli bemött inom hälso- och sjukvård så MRSA-bärare : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linus Bronzwinge; Emelie Hultman; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; MRSA; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare studie har det framkommit att osäkerhet och brist på kunskap hos vårdpersonal är faktorer som kan påverka patientens upplevelse av bemötandet negativt. Om bemötandet brister kan det få negativa konsekvenser för såväl tilliten till vården som resultatet av behandlingar samt orsaka ett vårdlidande. LÄS MER

 5. 10. “They never asked ... and I never told them” : En allmän litteraturöversikt om kvinnor utsatta för våld i nära relationers upplevelser av sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ida Lundin; Nellie Nilshav; [2020]
  Nyckelord :bemötande; hälso- och sjukvård; sjuksköterska; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Våld mot kvinnor omfattar allt våld som resulterat i eller troligtvis kommer resultera i sexuellt, psykiskt eller fysiskt lidande för kvinnor. LÄS MER