Sökning: "Bemöter"

Visar resultat 1 - 5 av 1174 uppsatser innehållade ordet Bemöter.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL PATIENTER MED ÖVERVIKT OCH FETMA - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Hagh Bayan; Garod Kirakos; [2023-06-28]
  Nyckelord :Attityder; fetma; fördomar; sjuksköterskor; stigmatisering; övervikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma blir alltmer av en global hälsorisk. Tyvärr finns det en vanlig missuppfattning i samhället att övervikt och fetma beror på lathet och bristande kunskap, och denna stereotyp förstärks ofta av media. LÄS MER

 2. 2. FAKTORER SOM BIDRAR TILL TRYGGHET FÖR PATIENTEN I AMBULANSEN En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Andrésen; Olivia Bulukin; [2023-06-26]
  Nyckelord :ambulans; ambulanspersonal; delaktighet; kommunikation; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterska; trygghet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospital akutsjukvård i Sverige utgörs till störst del av ambulansverksamhet. Ambulanssjuksköterskan har som uppgift att vårda, bedöma och behandla patienten med ansvar att hålla patienten delaktig och med en intakt integritet. Vårdrelationen i ambulansen är komplex både för patienten och sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Attityder och värderingar i relation till utbildning och lärande. Intervju med åtta elever som har problem med sina betyg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Enrico Högvalls; [2023-05-02]
  Nyckelord :motstånd; lärande; miljö; elev; psykodynamiska perspektivet; attityder; värderingar; utbildning; tonåringar;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med min forskning är att undersöka elevers attityder och värderingar i relation till lärande och utbildning och vad i deras skolmiljö och övriga vardag som påverkat dessa enligt de själva. Teori: Illeris lärandeteori / Psykodynamiska perspektivet Metod: Åtta elever har intervjuats, de är mellan 16 och 18 år och intervjuerna fokuserar på deras attityder och värderingar i relation till utbildning och lärande samt vad som enligt de själva påverkat dessa. LÄS MER

 4. 4. En lärares förståelse och bemötande av elevers svårigheter med ekvationer : En fallstudie av en lärares undervisning om algebraiska ekvationer i grundskolans årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Åsén; [2023]
  Nyckelord :Algebra; Algebraic equations; Difficulties; Mathematics teaching; Teaching strategies; Algebra; Algebraiska ekvationer; Matematikundervisning; Svårigheter; Undervisningsstrategier; Årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att få större insikt i hur lärare kan arbeta för att möta och minska den problematik och de svårigheter som elever kan uppvisa med algebraiska ekvationer i grundskolans årskurs 4-6. Studien är baserad på klassrumsobservationer i två klasser i årskurs 6 och en semistrukturerad intervju med en yrkesverksam matematiklärare. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans omvårdnad för att lindra preoperativ ångest hos patienter som ska genomgå kirurgi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Trengereid; Klara Almqvist; [2023]
  Nyckelord :preoperativ ångest; anestesisjuksköterska; patient; personcentrerad vård; bemötande; kommunikation;

  Sammanfattning : Inom perioperativ vård ansvarar anestesisjuksköterskan för omvårdnad i en högteknologisk miljö där specifika kunskaper och erfarenheter är förutsättningar för vårdkvalitet och utveckling. För att kunna ge god perioperativ vård behöver anestesisjuksköterskan arbeta personcentrerat där patientens individuella behov och autonomi står i centrum. LÄS MER