Sökning: "Bemanningssjuksköterska"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Bemanningssjuksköterska.

 1. 1. Bemanningssjuksköterskor inom slutenvården - hur kvalitéten på patientens vård påverkas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mattias Pagold; Torbjörn Stenbock Elvhäger; [2019-08-16]
  Nyckelord :Bemanningssjuksköterska; vårdkvalitet; utfall; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Underbemanning är idag ett världskänt problem inom hälso- och sjukvård. I Sverige stängs vårdavdelningar ner till följd av detta. För att möta problemet är en lösning att anlita sjuksköterskor från bemanningsföretag för att fylla tomma pass. LÄS MER

 2. 2. Möjligheten att nyttja sin kompetens på riktigt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Amanda Sundgren; Sandra Tjellander; [2018]
  Nyckelord :motivation; publicly employed nurse; staffing nurse; competence; autonomy; managing; collegial support; morality; role performance; identity work; motivation; landstingssjuksköterska; bemanningssjuksköterska; kompetens; autonomi; styrning; kollegialt stöd; moral; rollföreställning; identitetsarbete;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative interview study that investigates what enables motivation for publicly employed nurses and how this affects their choice to be publicly employed in front of the alternative of becoming staffing nurses. As analysis tools, the sociological concepts of valuerational and rational-purposeful actions, idealization and identity work is use in conjunction with the psychological theoretical model Self-determination theory. LÄS MER