Sökning: "Ben Kort"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Ben Kort.

 1. 1. Kvinnliga innebandymålvakters spelmoment under match : En kvantitativ observationsstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Linnéa Jönsson; Alexandra Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Innebady; floorball; innebandymålvakter; floor goalkeeper; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige finns många licensierade spelare där målvakterna utgör en minoritet. I dagsläget finns inga publicerade vetenskapliga studier som har undersökt innebandymålvakternas spelmoment. Det saknas också studier som undersökt biomekaniska krav och skadeproblematik hos innebandymålvakter. LÄS MER

 2. 2. Arbetsvetare - Den hållbara lösningen för framtida arbetsliv? En kvalitativ studie om arbetsvetares relation till det egna utbildningsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Pehrsson; [2019-08-23]
  Nyckelord :utbildning; arbetsvetare; styrkor; utmaningar; identitet; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur studenter som läser vid arbetsvetarprogrammet upplevt utbildningen i sin helhet och vilken betydelse utbildningen har haft i relation till vilka styrkor och utmaningar de upplevt i mötet med arbetsmarknaden genom sin arbetsförlagda praktik.Teori:Tidigare forskning handlar om examina-/utbildningsinflation, universitetens framtid samt jobbfärdigheter och näringslivets kompetensefterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Heteroleptic Copper (I) Complexes as Photosensitizers in Dye-Sensitized Solar Cells

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Angela Raffaella Pia Pizzichetti; [2019]
  Nyckelord :Dye-Sensitized Solar Cells; Chemical and Environmental Engineering; Photovoltaic; Copper I complexes;

  Sammanfattning : Modern civilization highly depends on energy and finding alternative sources to fossil fuels becomes more and more necessary. The sun is the most abundant energy source available and exploiting it efficiently would result in a great environmental and economic breakthrough. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling i gymnasieskolan - En intervjustudie med lärare om hur de arbetar med ämnet idag, och hur de önskar arbeta framöver

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jennifer Carlestam; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; gymnasieskolan; utbildning för hållbar utveckling; naturvetenskaplig allmänbildning; sustainable development; upper secondary school; education for sustainable development; scientific literacy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are many measures that need to be taken in order to ensure a development that is sustainable. One of them is to educate for a sustainable development and increase the scientific literacy among students. LÄS MER

 5. 5. Liberty tetra : - Ett eldrivet rullstolstillbehör för personer med tetraplegi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Annevi Nilsson; Josefine Sjögren; [2018]
  Nyckelord :biomekanik; rullstol; hjälpmedel; tetraplegi; livskvalitet; eldrivet rullstolstillbehör; ryggmärgsskada; Decon Wheel;

  Sammanfattning : Arbetet är gjort tillsammans med rullstolshjälpmedelsföretaget Decon Wheel som ville utveckla en av sina produkter, Liberty, så att den kan manövreras av personer med tetraplegi. Tetraplegi betyder att det har skett en skada på ryggmärgen så högt upp att 4 extremiteter, överkropp, bål, bäcken och ben, har blivit skadade och helt eller delvis förlorat sin funktion. LÄS MER