Sökning: "Benchmarking och CAD"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Benchmarking och CAD.

 1. 1. Produktutveckling och optimering av ”Crossmember” genom FEM-analys samt Benchmarking

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yusuf Diyar Kucukyavuz; [2022]
  Nyckelord :Finita Element Metoden; Benchmarking och CAD;

  Sammanfattning : Dagens industri är under en konstant utveckling där stora krav är efterfrågad. Miljöpåverkan, kostander och tidspress samtidigt som bra kvalite och säkerhet som krävs är bara några faktorer som är förväntad från industrier. Genom ett korrekt arbetsmetodik kan den växande efterfrågan överträffas. LÄS MER

 2. 2. Design-Manufacturing Integration : Challenges in change management for new component in-house manufacturing

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Siet-Ling Law Hing Ping; Rahul Suresh; [2022]
  Nyckelord :Computer Aided Design CAD ; engineering drawings; cable harness; R D; production; design-manufacturing integration; collaborative product development; model based definition; Computer Aided Design CAD ; ingenjörsritningar; FoU; produktion; design-tillverkning integration; kollaborativ produktutveckling; modellbaserad utveckling;

  Sammanfattning : In the highly competitive transportation industry, one way to gain a competitive advantage is to ensure the customer needs are satisfied and tailored according to each customer’s need. Scania’s one of the core values is customers first and believes that the organization is successful only when its customers are successful. LÄS MER

 3. 3. Design of workstation for binding adjustment in ski rental shops

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Felix Lundin; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; ergonomics; ski rental;

  Sammanfattning : This master thesis project was a part of the education Master of science in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology with the mission of developing a work desk that suits in to the client company NoMoreBoots range of ski rental products. The background of the project was that work desks that are used mainly with the purpose of adjusting alpine ski bindings in ski rental shops often are primitive home constructions and other manufacturers work desks with the same purpose do not have enough advantages compared to the self-built ones to be worth the extra costs. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av kopplingsmekanism för ett delat skaft : Förslag på konstruktionsförbättringar för produkten SverigeGrepen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Viktor Åström; Erik Näsman; [2021]
  Nyckelord :coupling mechanism; design of plastic components; injection molding; mucking tool; split shaft; stable fork; sverigegrepen; formsprutning; kopplingsmekanism; plastkonstruktion; mockningsredskap; skaftdelning; stallgrep; sverigegrepen;

  Sammanfattning : Följande examensarbete handlar om att ta fram konstruktionsförslag för en kopplingsmekanism som möjliggör delning av SverigeGrepens stallgrep. Produkten SverigeGrepen är med sin särskilda utformning och låga vikt ett ergonomiskt mockningsredskap. LÄS MER

 5. 5. Design of Furniture for the Informal Learning Environments : Development of an inclusive furniture for Next Education in collaboration with Kinnarps AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :Learning environment; Informal learning; Inclusive education; Sustainability; Industrial Design Engineering; Product development; Furniture design; Human-centered design; Lärmiljö; Informellt lärande; Inkludering; Hållbarhet; Teknisk Design; Produktutveckling; Möbeldesign; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : The learning environment is one of our most important workplaces. It is mainly a workplace for students, but also teachers and other staff. It is the environment that these people are surrounded by every day, which makes the physical environment and physical products really important. LÄS MER