Sökning: "Bendensitet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bendensitet.

 1. 1. Den långvariga rymdvistelsens fysiologiska påverkan på den mänskliga kroppen gällande muskelvolym, muskelstyrka och bendensitet trots fysisk träning som motåtgärd : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Lindh; Johan Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Bendensitet; Fysioterapi; Mikrogravitation; Muskelstyrka; Muskelvolym;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som direkt följd av vistelse i mikrogravitation uppstår flertalet fysiologiska förändringar hos rymdfararna. Tidigare studier redovisar reducering av både muskelvolym, muskelstyrka och bendensitet och än idag finns ingen åtgärd som helt lyckats motverka dessa. Fysisk träning ses dock som ett högst relevant alternativ. LÄS MER

 2. 2. Beräkning av bendensitet och benvolym vid datortomografisk helkroppsundersökning av katt : jämförelse av två metoder för beräkning samt inverkan av storlek, ålder, kön och osteoartrit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Stefan Lindén; [2020]
  Nyckelord :katt; bendensitet; benvolym; datortomografi; benvolym; ålder; kön; storlek; felin osteoartrit;

  Sammanfattning : Bone volume and bone density may be affected by disease. Measurement of bone volume and bone density in cats could possibly be used as a tool in diagnosing osteoarthritis (OA), lameness and other diseases expected to affect bone density and bone volume. Measurement of bone volume is also useful when evaluating body composition. LÄS MER

 3. 3. Har valproat och fenytoin negativa effekter på bentäthet hos människa?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hajar Bahari; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Epilepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som karakteriseras av minst två upprepade, oprovocerade anfall. Under ett anfall sker en urladdning i hjärnans nervceller som resulterar i överaktivering av nervceller. Epilepsi behandlas normalt med antiepileptika. Antiepileptika kan ha negativa effekter på bendensitet. LÄS MER

 4. 4. Grundämnes-distribuering och bendensitet : En XRF-undersökning av vikingatida och medeltida lårben från fyra arkeologiska lokaler

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Caroline Ytterman; [2014]
  Nyckelord :Elemental distribution; bone density; μXRF-spectroscopy; X-RAY; osteoporosis;

  Sammanfattning : This essay focuses on developing non-destructive methods to investigate the relationship between elemental distribution and bone porosity in archaeological bone. The skeletal material, which was analyzed, came from the archaeological sites of Skara (county of Västergötland), Varnhem (county of Västergötland), Sigtuna (county of Uppland) and Kopparsvik (county of Gotland). LÄS MER