Sökning: "Bendensitometri"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Bendensitometri.

 1. 1. KVALITETSSÄKRING AV BENDENSITOMETRI

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Manal Meqbel; [2021]
  Nyckelord :bendensitometri; dual energy x-ray absorptiometry DXA ; International Society for Clinical Densitometry ISCD ; osteoporos; reproducerbarhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring av bendensitometri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nour Assaad; [2013]
  Nyckelord :Bendensitometri; Kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Osteoporos eller benskörhet, är en folksjukdom som vanligen inträffar i samband med åldrandet. För att kunna diagnostisera, upptäcka och följa frakturrisk i god tid är det bra om en bentäthetsmätning görs. Bentäthetsmätning eller bendensitometri utnyttjar metoden Dual energy x-ray absorptiometry (DXA). LÄS MER

 3. 3. Precisionsbestämning av bendensitometri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Karin Karlsson; Nadja Mortensen; [2010]
  Nyckelord :bentäthetsmätning; dual energy x-ray absorptiometry; precisionsbestämning; osteoporos; reproducerbarhet; International Society for Clinical Densitometry;

  Sammanfattning : International Society for Clinical Densitometry (ISCD) rekommenderar att precisionsbestämning av bentäthetsmätning görs på varje klinik för att bedöma reproducerbarheten. Bentäthetsmätning görs för att diagnosticera osteoporos, följa upp behandling och förutsäga frakturrisk. LÄS MER