Sökning: "Benefit realization"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Benefit realization.

 1. 1. NYTTOREALISERING I OFFENTLIG SEKTOR Incitament och hinder vid arbete med nyttor i IT-projekt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Herlet Zachrisson; Niklas Jönsson; [2019-08-07]
  Nyckelord :Nyttor; Effekt; Effekthemtagning; Utvärdering; Offentlig verksamhet; Hinder; Incitament;

  Sammanfattning : Through benefits realization organizations can work to easier implement their IT-projects and realize goals by focusing on the underlying benefits. Many IT-projects carried out today do not reach their full scope or alternatively fail completely in their implementations, something that is certainly true for the public sector. LÄS MER

 2. 2. Nyttorealisering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie om hur regioner arbetar med nyttorealisering vid investeringar i digitalisering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnea Lindberg; Hanna Myrskog; [2019]
  Nyckelord :Digitalisation; Benefit Realisation Management; benefits model; investment; project; change management.; Digitalisering; nyttorealisering; nyttorealiseringsprocessen; investering; projekt; förändringsledning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: För att lyckas lösa de utmaningar hälso- och sjukvården står inför vad gäller framförallt ökade behov och minskade resurser finns det stor behövlighet av att ta tillvara de möjligheter som investeringar i digitalisering erbjuder. Detta förutsätter dock att kunna säkerställa att de nyttor som dessa investering förväntas leda till verkligen realiseras, så kallad nyttorealisering. LÄS MER

 3. 3. Instagram as a mirror : A study on how identification based on homophily impacts followers’ purchase intention on Instagram

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Gómez Macías; Chonlatorn Rungsaridworakarn; [2018]
  Nyckelord :Instagram; Instagram influencer; Identification; Homophily; Purchase intention; Information adoption; Qualitative thematic analysis.;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis aims to research how homophily affects followers/consumers’ attitudes towards Instagram fashion influencers. In particular, the purpose is to investigate if the perceived level of identification (evaluated according the homophily variables and types of identification) between followers/consumers and fashion influencers is one of the drivers behind followers/consumers’ engagement on Instagram. LÄS MER

 4. 4. Trade & Factor Mobility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Dannerhäll; [2018]
  Nyckelord :Firm Heterogeneity; Panel Data; Trade; Labor Market Regulation; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study considers the nexus between trade, productivity and misallocation. Drawing on the influential model by Melitz (2003) in which firm heterogeneity is exploited to derive aggregate productivity gains from trade liberalizations, the intermediating role of dismissal regulation in producing these gains are examined. LÄS MER

 5. 5. Internationellt statsansvar : För upprätthållandet av ett internationellt samhällskontrakt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linn Lidberg; [2018]
  Nyckelord :samhällskontraktet; internationell rätt; mänskliga rättigheter; samtycke; statsansvar; privata aktörer;

  Sammanfattning : A long time ago, according to Thomas Hobbes and John Locke, humans lived in a state of nature where there was only disorder and war. In the state of nature people lacked rights and a common system of rules to live by. In order to leave the state of nature the people had to gather in communities and give their consent to be governed by one ruler. LÄS MER