Sökning: "Benevolent"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Benevolent.

 1. 1. ‘The future of innovative partnerships’ - How can large global corporations and startups form successful collaborations?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Gustafsson; Johanna Herstedt; [2019-09-20]
  Nyckelord :Preferred customer theory; Startup- and large corporation-collaborations; Innovative suppliers; Asymmetric relationships; partnerships; Startup;

  Sammanfattning : Startups have emerged as an important source of innovation, since the move from closed toopen innovation, disruptive innovations have received more attention, and more actors arestarting to engage with startup activities. Previous examples can be seen of large corporationsmoving from being leaders in their industries to not even being here today that havecontributed to many large corporations feeling a sense of urgency to work more withinnovation and external actors, such as startups. LÄS MER

 2. 2. AI-maskinernas autonomi –hot eller möjlighet? : Vilka etiska konsekvenser får relationenmellan AI-maskinen och människan?

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Louise Linder; [2019]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens och autonomi Autonomi och Kant AI och etik;

  Sammanfattning : As we are living in an era of increased development of Artificial Intelligence (AI), newethical dilemmas arise. Some countries, states, technicians, developers of AI and researchersin different faculties have already observed that AI could get out of control and affectsocieties and human beings in a disastrous way. LÄS MER

 3. 3. Persuasive Meaningful Play : Exploring the video game Behind Every Great One

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Vania Castagnino Ugolotti; [2019]
  Nyckelord :Benevolent Sexism; Persuasive Games; Meaningful Play; Game Design;

  Sammanfattning : This thesis shines a light on tools that can be used in order to create persuasive and meaningful video games. This research was designed as an exploration of the game Behind Every Great One, with the purpose to determine if and how the game could attain a persuasive and meaningful representation of a benevolent sexist situation. LÄS MER

 4. 4. Välvilliga, men okunniga : En kvalitativ intervjustudie om transinkluderande arbete inom socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jesper Hultin; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ . social services; trans inclusive behavior; pronouns; perspective of the individual.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Benevolent, but uninformed : a qualitative interview-study on trans-inclusive behavior within the Swedish social services. The transgender community is a heterogenic group of gender diverse individuals who are at greater risk of societal oppression and maltreatment by the welfare system. LÄS MER

 5. 5. Vindkraft och Samer - En hållbar utveckling på bekostnad av Sveriges ursprungsbefolkning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Morgan Modéer; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; samer; vindkraft; hållbar utveckling; ursprungsbefolkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samerna är Sveriges ursprungsfolk och har bebott samt brukat sina traditionella marker i Norra Sverige sedan en lång tid tillbaka. När landet Sverige växte fram började det med tiden utöva inflytande över samerna och påverka deras kultur genom politik som varierat under åren. LÄS MER