Sökning: "Bengaler"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bengaler.

  1. 1. Den brinnande frågan : En kvantitativ studie om Aftonbladet och Expressens rapportering om bengaliska eldar

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Charlotte Troberg; [2015]
    Nyckelord :Bengaler; pyroteknik; mediegestaltning; medierapportering; supporterkultur;

    Sammanfattning : Idrott bidrar till välbefinnande och för med sig många positiva effekter på människor. Dock har idrotten även en baksida där fotbollen är speciellt drabbad av ordningsstörningar i form av slagsmål, hot och antändning av bengaliska eldar. LÄS MER