Sökning: "Bengt Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Bengt Bengtsson.

 1. 1. Skuggorna vilar i ljuset : En studie av det naturlyriska subjektet hos Tomas Tranströmer, Per Westermark och Bengt Anderberg

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lukas Bengtsson de Veen; [2016]
  Nyckelord :Ekokritik; Litteraturvetenskap; Modernism; Subjekt; Naturlyrik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. IFRS 13 : En dokumentstudie över implementeringens påverkan på delårsrapporter i fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johannes Fritzin; Pia Siewert Svensson; [2014]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; the real estate; investment properties; disclosure requirements; IFRS 13; verkligt värde; fastighetsbranschen; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: IFRS 13 - En dokumentstudie över implementeringens påverkan på delårsrapporter i fastighetsbranschen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johannes Fritzin och Pia Siewert Svensson Handledare: Bengt Bengtsson Datum: 2014-01-08 Bakgrund: Det har länge diskuterats hur tillgångar ska värderas och redovisas och flera standarder har införts genom åren. I och med införandet av IAS 40 fick företagen möjlighet att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. LÄS MER

 3. 3. Förändringar i revisionsarbetet av kapitalförvaltningsbolag : En studie i hur revisionen av kapitalförvaltningsbolag har ändrats sedan den ekonomiska krisen 2008

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mattias Skog; Andrea Cyganik; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Changes in the auditing work of asset management companies. Advisor: Bengt Bengtsson Examiner: Stig Sörling Authors : Mattias Skog & Andrea Cyganik Purpose: The purpose is to examine how the work of auditing asset management companies has changed since the crisis 2008. LÄS MER

 4. 4. Är god redovisningssed fortfarande god sed?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; Fredrik Reinfeldt; ekonomi; redovisning; företagsekonomi; redovisningssed; god; sed; Handelshögskolan; vid; Karlstad; Universitet; Kandidat; uppsats; kandidatuppsats; c-uppstas; k-regelverken; k1; k2; k3; k4; BFN; bokföringsnämnden; förenkling; regelförenklingsarbetet; administrativa kostader; allmänna; råd; bindande; frivilliga; IASB; IFRS; SMES; SME:S; US GAAP; redovisning; rättvisande bild; makt; EU; USA; normgivningsmakt; normgivningskompetens; sambandet; redovisning; beskattning; praxisorienterad; normgivning; BFNAR; regeringen; regelrådet; regelverk; k-råden; industriell makt; regelförenklingsarbetet; regelförenkling; bryter; grundlagen; grundlagar; RF; ÅRL; BFN; FAR; internationalisering; harmonisering; FinForum; 2013; 2012; Grand Hotel; redovisningspraxis; internationella redovisningsnormer; bokföringsbrott; avvikelser; redovisnings; förändringar; balansräkning; resultaträkning; koncernredovisning; NJA; SOU; normgivningsprocessen; PWC; Ernst Young; Grant Thornton; revisionsbyråer; revision; regeringens; handlingsplan; regelförenklingsarbetet; Mikael Johnson; Bengt Bengtsson; Michaela Nilsson; Sten-Eric Ingblad; Dan Brännström; Annika Falkengren; Christina Libassi; Claes Janzon; Göran Anrell; Eva Törning; Ulf Selander; Thomas Engelbrektsson; Business; School; noterade; onoterade; bolag; småföretag; regelverken; tvingande; redovisningsområdet; statens; expertorgan;

  Sammanfattning : SammanfattningBokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall grundas utifrån praxis. LÄS MER

 5. 5. Construction and Testing of a Cd - Photoionization Laser.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Bengt Bengtsson; Fredrik Ossler; [1986]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER