Sökning: "Bengt Brage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bengt Brage.

  1. 1. Ett brev, oändliga möjligheter? En studie av börsbolags profilering i VD-breven under hög- respektive lågkonjunktur

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Sara Alexandersson; Hanna Brage; [2010-02-26]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: Ett brev, oändliga möjligheter? En studie av börsbolags profilering i VD-breven underhög- respektive lågkonjunktur.Författare: Sara Alexandersson och Hanna BrageHandledare: Bengt JohanssonUppdragsgivare: SolbergKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen förjournalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. LÄS MER