Sökning: "Bengt Edman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bengt Edman.

  1. 1. När visionen mötte verkligheten : en undersökning om hur arkitektur kan styra människors rörelser på studentbostadsområdet Vildanden

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

    Författare :Helena Ekelund; [2007]
    Nyckelord :Arkitektur; Bengt Edman; studentbostadsområde; Vildanden; fenomenologi; rörelsemönster; Lund; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : The essay treats how an architect can direct motions of humans with architecture. This is made through an investigation of how the architect Bengt Edman has treated accessibility and motions when creating the student housing complex Vildanden and how it has affected the motions of humans within the area. LÄS MER