Sökning: "Bengt Edqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bengt Edqvist.

  1. 1. Finansiering av småföretags internationalisering

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Bengt Edqvist; [2007]
    Nyckelord :Småföretag; Internationalisering; Finansiering;

    Sammanfattning : AbstractAccording to several researchers finance is scarce, scarcer for small businesses than for big enterprises. Small and medium-sized enterprises, SMEs, that want to start exporting and sales or manufacturing abroad need capital to get ready. LÄS MER